Старосілецька сільська громада

Житомирська область, Житомирський район

ЗАЯВА Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 21.02.2024 08:59
Кількість переглядів: 174

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

«Детальний план території земельної ділянки з метою передачі в оренду TOB «КЛМ ГРАНРЕСУРС» за цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населеного пункту с. Кам’яний Брід, Старосілецької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області»

 1. Замовник СЕО

Замовником проекту містобудівної документації є Старосілецька сільська рада Житомирського району Житомирської області, місцезнаходження – юридична адреса: 12515, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Старосільці, вул. Шевченка, 20-А, код ЄДРПОУ 04348705, електронна адреса: starosilci_kor@ukr.net.

Інвестор – TOB «КЛМ ГРАНРЕСУРС».

 1. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування

Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки з метою передачі в оренду TOB «КЛМ ГРАНРЕСУРС» за цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населеного пункту с. Кам’яний Брід, Старосілецької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо будівництва об’єкту в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до ст. 19 п. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами на території Старосілецької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Враховуючи п. 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», в якому йдеться про видобувну промисловість, а саме: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.

Родовище габро Пшеничне розташоване на території земельних ділянок №1822582400:04:000:0097, №1822582400:04:000:0087 які знаходяться на території Старосілецької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області.

За проектною документацією даного детального плану території, земельна ділянка площею 2,8269 га буде мати цільове призначення J.11.01 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами» (згідно із класифікацією видів цільового призначення земель, додаток 59 Постанови КМУ від 17.10.2012р.  №1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру").

Об’єкти культурно-побутового обслуговування в межах ділянки проектування ДПТ не передбачені.

Детальним планом передбачається розміщення таких основних будівель і споруд: гірнича виробка (кар’єр).

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території розміщення гірничої виробки (кар’єра) на земельній ділянці державної власності загальною площею 2,8269 га (кадастровий номер 1822582400:04:000:0087).

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Стратегічна екологічна оцінка ДПТ враховуватиме ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунтів, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини, у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові, постійні й тимчасові, позитивні та негативні, а також взаємодію цих факторів. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • атмосферне повітря;
 • клімат і мікроклімат;
 • відходи;
 • водні ресурси;
 • геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • біорізноманіття, стан фауни і флори;
 • соціальне та техногенне середовища.

Взаємодія із місцевим населенням матиме позитивний характер, так як будуть створені додаткові робочі місця. Крім того, населені пункти отримають додаткове фінансування для вирішення проблем та реалізації важливих для громад проектів.

В період видобувних робіт джерелами шуму будуть кар’єрна техніка та автотранспорт. Під час експлуатації об’єкту планованої діяльності шумове навантаження на прилеглі до об’єкту території допустиме.

б) для територій з природоохоронним статусом. Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом. Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянці та поряд з нею, немає. Смарагдова мережа на ділянці та поряд з нею відсутня.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Транскордонні наслідки відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельної ділянки з метою передачі в оренду TOB «КЛМ ГРАНРЕСУРС» за цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населеного пункту с. Кам’яний Брід, Старосілецької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області» є системний підхід. З метою сприяння досягненню сталого розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного ДПТ будуть використані такі методи: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання; економіко-математичні методи, моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності): інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ; статистичну інформацію щодо району планованої діяльності; дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); дані топографічних та геологічних вишукувань; діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду; комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря; іншу доступну інформацію.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ».

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

У складі містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки з метою передачі в оренду TOB «КЛМ ГРАНРЕСУРС» за цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населеного пункту с. Кам’яний Брід, Старосілецької сільської ради, Житомирського району, Житомирської області», буде розроблений розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та бути прирівняним до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Старосілецька сільська рада Житомирського району Житомирської області, місцезнаходження – юридична адреса: 12515, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Старосільці, вул. Шевченка, 20-А, код ЄДРПОУ: 04348705, електронна адреса: starosilci_kor@ukr.net.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення.

Органи, зазначені у статті 8  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такої заяви.

Зауваження та пропозиції подавати протягом 10 діб з моменту оприлюднення на сайті замовника.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь