Старосілецька сільська громада

Житомирська область, Житомирський район

Рішення 38-ї сесії VIII скликання від 15.12.2023 року №1033

Дата: 22.12.2023 15:32
Кількість переглядів: 174

УКРАЇНА

СТАРОСІЛЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

тридцять сьомої сесії восьмого скликання

 

від 15 грудня 2023 року                                                                               № 1033            

 

Про бюджет Старосілецької

сільської територіальної громади

на 2024 рік

 

(0655600000)

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради, Старосілецька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2024 рік:
  1. доходи бюджету сільської територіальної громади в сумі 58 826 253 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади 58 686 253 гривень та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 140 000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
  2. видатки бюджету сільської територіальної громади в сумі         58 826 253 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади  – 58 686 253 гривень та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади  – 140 000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
  3. оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади в розмірі 60 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;
  4. резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти та інші субвенції з бюджету сільської територіальної громади  місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатками 3 та 3.1 відповідно.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році у сумі 3 841 220 гривень згідно з додатком 4. 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік:

 

          1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік є:

 

 1) у частині доходів - надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

 

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з статтею 69¹ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на :

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 соціальне забезпечення;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право відділу фінансів Старосілецької сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету сільської територіальної громади  на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами та з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду).

10. Надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11.  Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) здійснювати контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

 

6) до закінчення першого кварталу 2024 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами;

8) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати, насамперед, на обовязкові виплати із заробітної плати;

9) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

12. Надати право виконавчому комітету сільської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи, додаткові дотації та субвенції за погодженням з постійними комісіями сільської ради, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

14. Додатки 1, 2, 3, 3.1, 4 до цього рішення є невід'ємною частиною.

15. Сільській раді через відсутність місцевої газети на території Старосілецької сільської територіальної громади оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Старосілецької сільської ради не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття.

16. Контроль за виконання цього рішення покласти на сільського голову Куцаківського О. Г.

 

Сільський голова                /підпис існує/                      Олег КУЦАКІВСЬКИЙ

           
     Додаток 1
     до рішення Старосілецької сільської ради
    "Про бюджет Старосілецької сільської територіальної громади на 2024 рік"
     від 15 грудня 2023 р. № 1033
                    Доходи бюджету Старосілецької сільської територіальної громади на 2024 рік    
    0655600000          
 (код бюджету)          
                                                                                                тис.грн.                                                                                                                                                                         (грн.)  
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Усього в т.ч. бюджет розвитку  
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження 27574473,00 27574473,00      
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11751473,00 11751473,00      
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11751473,00 11751473,00      
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 9566473,00 9566473,00      
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2125000,00 2125000,00      
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 60000,00 60000,00      
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1240000,00 1240000,00      
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1070000,00 1070000,00      
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 470000,00 470000,00      
13010200 Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 600000,00 600000,00      
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 170000,00 170000,00      
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 170000,00 170000,00      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 162000,00 162000,00      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 162000,00 162000,00      
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в розрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України 22000,00 22000,00      
14040200 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 140000,00 140000,00      
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 14421000,00 14421000,00      
18010000 Податок на майно 10070000,00 10070000,00      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об¢єктів житлової нерухомості 30000,00 30000,00      
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками обיєктів нежитлової нерухомості 500000,00 500000,00      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 200000,00 200000,00      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 960000,00 960000,00      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7100000,00 7100000,00      
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 150000,00 150000,00      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1130000,00 1130000,00      
18030000 Туристичний збір 1000,00 1000,00      
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1000,00 1000,00      
18050000 Єдиний податок 4350000,00 4350000,00      
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 300000,00 300000,00      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2200000,00 2200000,00      
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1850000,00 1850000,00      
20000000 Неподаткові надходження 4254380,00 4214380,00 40000,00    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3500000,00 3500000,00      
21080000 Інші надходження  3500000,00 3500000,00      
21081800 Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі 3500000,00 3500000,00      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи  від некомерційної господарської діяльності 714380,00 714380,00      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 545000,00 545000,00      
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5000,00 5000,00      
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 540000,00 540000,00      
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 168480,00 168480,00      
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 168480,00 168480,00      
22090000 Державне мито 900,00 900,00      
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування 900,00 900,00      
25000000 Власні надходження бюджетних установ  40000,00   40000,00    
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 40000,00   40000,00    
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 40000,00   40000,00    
30000000  
Доходи від операцій з капіталом  
100000,00   100000,00 100000,00  
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000,00   100000,00 100000,00  
33010000 Кошти від продажу землі 100000,00   100000,00 100000,00  
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 100000,00   100000,00 100000,00  
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 31928853,00 31788853,00 140000,00 100000,00  
40000000 Офіційні трансферти 26897400,00 26897400,00      
41000000 Від органів державного управління 26897400,00 26897400,00      
41020000 Дотації 4231600,00 4231600,00      
41020100 Базова дотація 4231600,00 4231600,00      
41030000 Субвенції з дежавного бюджету місцевим бюджетам  22665800,00 22665800,00      
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22665800,00 22665800,00      
Х Разом доходів 58826253,00 58686253,00 140000,00 100000,00  
             
             
Сільський голова                                                    Олег КУЦАКІВСЬКИЙ                                    
                       Додаток 2
                       до рішення Старосілецької сільської ради
                      "Про бюджет Старосілецької сільської територіальної громади на 2024 рік"
                       від  15 грудня  2023 р. № 1033
      Розподіл     
      видатків бюджету Старосілецької сільської територіальної громади на 2024 рік    
   0655600000                            
 (код бюджету)                            
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету  Найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                                      Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього   видатки споживання з них видатки розвитку
   оплата праці         комунальні послуги та енергоносії                     оплата праці         комунальні послуги та енергоносії  
у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Старосілецька сільська рада 15428862,00 15428862,00 9734012,00 1241600,00   100000,00 0,00 0,00     100000,00 15528862,00
0110000     Старосілецька сільська рада 15428862,00 15428862,00 9734012,00 1241600,00   100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 15528862,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9893500,00 9893500,00 7588500,00 455000,00   0,00           9893500,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 20000,00 20000,00                   20000,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3000,00 3000,00                   3000,00
0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 30000,00 30000,00                   30000,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1827762,00 1827762,00 1495512,00 1000,00               1827762,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 80000,00 80000,00                   80000,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 2000,00 2000,00                   2000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 500000,00 500000,00                   500000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2022600,00 2022600,00 650000,00 785600,00               2022600,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1000000,00 1000000,00                   1000000,00
0117650 7650 0490 Проведенння експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї           100000,00         100000,00 100000,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50000,00 50000,00                   50000,00
0600000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старосілецької сільської ради 41735720,00 41735720,00 28928525,00 4300300,00 0,00 40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 41775720,00
0610000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старосілецької сільської ради 41735720,00 41735720,00 28928525,00 4300300,00 0,00 40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 41775720,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 719500,00 719500,00 520000,00 100,00               719500,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 3514200,00 3514200,00 2000000,00 800000,00   20000,00   20000,00       3534200,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 11942800,00 11942800,00 5800000,00 3300000,00   20000,00   20000,00       11962800,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загалтьної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 22665800,00 22665800,00 18578525,00                 22665800,00
0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загалтьної середньої освіти 0,00                     0,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1175100,00 1175100,00 950000,00 100,00               1175100,00
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3620,00 3620,00                   3620,00
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 504100,00 504100,00 360000,00 100,00               504100,00
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1210600,00 1210600,00 720000,00 200000,00               1210600,00
0900000     Служба у справах дітей Старосілецької сільської ради 594889,00 594889,00 469170,00 1000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594889,00
0910000     Служба у справах дітей Старосілецької сільської ради 594889,00 594889,00 469170,00 1000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594889,00
0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 594889,00 594889,00 469170,00 1000,00               594889,00
3700000     Відділ фінансів Старосілецької сільської ради 926782,00 826782,00 580632,00 1000,00 0,00 0,00 0,00       0,00 926782,00
3710000     Відділ фінансів Старосілецької сільської ради 926782,00 826782,00 580632,00 1000,00 0,00 0,00 0,00       0,00 926782,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 752972,00 752972,00 580632,00 1000,00               752972,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100000,00 0,00                   100000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 73810,00 73810,00       0,00           73810,00
      УСЬОГО 58686253,00 58586253,00 39712339,00 5543900,00 0,00 140000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 100000,00 58826253,00
           
         
Сільський голова                                               Олег КУЦАКІВСЬКИЙ            
       Додаток 3
         до рішення Старосілецької сільської ради
        "Про бюджет  Старосілецької сільської територіальної громади на 2024 рік"  
         від  15 грудня  2023 р.№ 1033
                 
Міжбюджетні трансферти на 2024 рік  
   0655600000              
 (код бюджету)                
                 
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів            
              (гривень)  
Код класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього у тому числі на:  
1 2 3 4  
І. Трасферти до загального фонду бюджету    
41020100 Базова дотація 4 231 600    
99000000000 Державний бюджет України 4 231 600    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22 665 800    
99000000000 Державний бюджет України 22 665 800    
ІІ. Трасферти до спеціального фонду бюджету    
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 26 897 400    
Х загальний фонд 26 897 400    
Х спеціальний фонд 0    
                 
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам            
              (гривень)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту Усього у тому числі на:  
1 2 3 4 5  
І. Трасферти із загального фонду бюджету    
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 43810 На підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення Виготовлення посвідчень дитини з багатодітної сім'ї      
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 43810 39960 3850      
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 30 000    
06512000000 Бюджет Коростишівської міської територіальної громади 30 000    
ІІ. Трасферти із спеціального фонду бюджету    
           
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 73 810    
Х загальний фонд 73 810    
Х спеціальний фонд 0    
                 
    Сільський голова    Олег КУЦАКІВСЬКИЙ      
                 
                 
      Додаток 3.1    
                                                                                                 до рішення Старосілецької сільської ради
                                                                                               "Про бюджет Старосілецької сільської територіальної громади на 2024 рік"
                                                                                                 від  15 грудня 2023 р. № 1033  
           
Інші субвенції з бюджету Старосілецької сільської територіальної громади місцевим бюджетам на 2024 рік  
           
0655600000          
(код бюджету)                                                                                                                                                                       (грн.)  
Місцевий бюджет якому надається субвенція Призначення субвенції Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
1 2 3 4 5  
Бюджет Коростишівської міської територіальної громади Надання фінансової підтримки КНП «ЦРЛ ім. Д.І. Потєхіна" Коростишівської міської ради на оплату енергоносіїв        
Надання фінансової підтримки КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради на відшкодування вартості дитячого харчування для хворого на фенілкетонурію 30000,00 30000,00    
Обласний бюджет Житомирської області На підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення 39960,00 39 960,00    
Виготовлення посвідчень дитини з багатодітної сім'ї 3850,00 3 850,00    
  Всього: 73 810,00 73 810,00    
ВСЬОГО   73 810,00 73 810,00    
           
           
Сільський голова                                              Олег КУЦАКІВСЬКИЙ  
         Додаток 4
           до рішення Старосілецької сільської ради
          "Про бюджет  Старосілецької сільської територіальної громади на 2024 рік"
           від 15 грудня 2023 р. № 1033
Розподіл витрат бюджету Старосілецької сілської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році  
    0655600000                
 (код бюджету)                
                  (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету   Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету  Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної прогграми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої / регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Старосілецька сільська рада     #### 3707600,00 ### 0,00
0110000     Старосілецька сільська рада     #### 3707600,00 ### 0,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма висвітлення діяльності Старосілецької сільської ради засобами масової інформації на 2024-2025 роки Рішення сесії сільської ради № 1042 від 15.12.2023 року 20000,00 20000,00    
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Старосілецькій сільській територіальній громаді на 2023-2025 роки Рішення сесії сільської ради № 744  від 09.12.2022 року 3000,00 3000,00    
0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Програма поховання військовослужбовців, учасників бойових дій, які загинули (померли) під час проходження служби на 2024-2025 роки Рішення сесії сільської ради № 1043 від 15.12.2023 року 30000,00 30000,00    
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Старосілецької територіальної громади  на 2023-2025 роки Рішення сесії сільської ради № 744  від 09.12.2022 року 80000,00 80000,00    
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг Програма надання окремих видів пільг громадянам Старосілецької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами) Рішення сесії сільської ради № 744  від 09.12.2022 року 2000,00 2000,00    
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма надання матеріальної допомоги громадянам Старосілецької територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами) Рішення сесії сільської ради № 744  від 09.12.2022 року 100000,00 100000,00    
Програма надання одноразової допомоги для виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України на 2023-2025 роки (зі змінами) Рішення сесії сільської ради № 945  від 28.08.2023 року 400000,00 400000,00    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою населених пунктів Старосілецької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами) Рішення сесії сільської ради № 744  від 09.12.2022 року #### 2022600,00    
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма утримання та розвитку інфраструктури доріг на території Старосілецької сільської ради на 2023-2025 роки (зі змінами) Рішення сесії сільської ради № 744  від 09.12.2022 року #### 1000000,00    
0117650 7650 0490 Проведенння експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в населених пунктах Старосілецької сільської ради на 2023-2025 роки Рішення сесії сільської ради № 744 від 09.12.2022 року 100000,00   ###  
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Цільва Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Старосілецької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки" Рішення сесії сільської ради № 896 від 16.06.2023 року 50000,00 50000,00    
0600000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старосілецької сільської ради     3620,00 3620,00    
0610000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старосілецької сільської ради   3620,00 3620,00    
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування на 2023-2024 роки Рішення сесії сільської ради № 741  від 09.12.2022 року 3620,00 3620,00    
3710000     Відділ фінансів Старосілецької сільської ради     30000,00 30000,00    
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма "Надання фінансової підтримки "КНП ЦПМСД" Коростишівської міської ради на 2023-2025 роки Рішення сесії сільської ради № 740  від 09.12.2022 року 30000,00 30000,00    
Х Х Х УСЬОГО Х Х #### 3741220,00 ### 0,00
                   
                   
Сільський голова                                                                            Олег КУЦАКІВСЬКИЙ          

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь