Старосілецька сільська громада

Житомирська область, Житомирський район

Інструкція з підготовки бюджетних запитів

Дата: 04.09.2023 10:15
Кількість переглядів: 739

СТАРОСІЛЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ СТАРОСІЛЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

                                                                      Код ЄДРПОУ 44045920

 

НАКАЗ

 

31.08.2023                                       с. Старосільці                                       № 2

 

 

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

на 2024 рік

                                                                                            

Відповідно до пункту 36 статті 2 та пункту 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами), листа Мінфіну від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», частини 2) підпункту 2.1 пункту 2 Положення про Відділ фінансів Старосілецької сільської ради, затвердженого рішенням сімнадцятої сесії восьмого скликання Старосілецької сільської ради № 548 від 16.12.2021 року

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, що додається.

 

2. Головному спеціалісту відділу фінансів Фещенко Олені Володимирівні довести цей наказ до головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади.

 

3.Наказ набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Старосілецької сільської  ради.

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник                            /підпис існує/                            Олеся ЯКУБЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Наказ відділу фінансів

                                                                                Старосілецької сільської ради

                                                       31.08.2023  № 2

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік

 

І. Загальні положення

 

    1.1 Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу України та наказу  Міністерства  фінансів  України  від  17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» із змінами і встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

1.2 Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) організовують та забезпечують складання бюджетних запитів з урахуванням галузевих особливостей за допомогою програмного забезпечення ІПК «Місцевий бюджет», і подають їх у визначені терміни та порядку до Відділу фінансів Старосілецької сільської ради (далі – Відділ фінансів) в паперовому та електронному вигляді до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» з застосуванням електронного підпису за формами:

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 - 2026 роки загальний (Форма 2024-1) (далі – Форма -1) (додаток 1);

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 - 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2) (далі – Форма-2) (додаток 2);

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 - 2026 роки додатковий (Форма 2024-3) (далі – Форма -3) (додаток 3).

 

1.3 Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма 2024-2 заповнюється на підставі показників Форми 2024-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма 2024-3.

 

1.4 Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок (наприклад, «6 535 грн»).

 

    1.5 Бюджетний запит складається на плановий бюджетний період з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду бюджету територіальної громади) на плановий бюджетний рік (далі – граничні обсяги) та інших обмежень, які доводяться відділом фінансів до головних розпорядників коштів.

 

       1.6 Граничні обсяги розраховуються Відділом фінансів на основі та з урахуванням:

- основних напрямів та завдань бюджетної політики на плановий рік;

- показників Міністерства фінансів України до проєкту бюджету на 2024 рік;

          - планових обсягів доходів;

   - граничного (планового) обсягу дефіциту (профіциту) бюджету територіальної громади;

  - розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

  - розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі - Єдина тарифна сітка) та іншими галузевими нормативними документами;

  - планових цін та коефіцієнтів підвищення цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

  - необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

  - необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат, а також, врахуванням потреб, викликаних воєнним часом, тощо.

        - необхідності передбачення видатків на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.

   

1.7  Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік доводяться Відділом фінансів до головного розпорядника загальними сумами, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності з урахуванням пріоритетів державної політики, визначених програмними документами економічного і соціального розвитку, на реалізацію яких спрямовано його діяльність та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий бюджетний період в умовах воєнного стану.

 

      1.8  Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

          1.9  З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду, затверджені рішенням про бюджет територіальної громади на поточний рік, приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий бюджетний період.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період: показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком; звітні показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

 

1.10 Для заповнення форм бюджетного запиту, використовуються:

 

          -   дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків – для заповнення показників за попередній бюджетний період;

          - показники, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади станом                           на 01 вересня 2023 року або на момент складання запиту, з урахуванням капітальних видатків, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

            - показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції – для зазначення показників на плановий бюджетний період.

 

            1.11 З метою проведення всебічного аналізу разом із бюджетними запитами головними розпорядниками та одержувачами коштів до відділу фінансів в електронному вигляді подаються детальні розрахунки за формами, доведеними відділом фінансів або в довільній формі, та обґрунтування витрат, що плануються здійснюватись за кожним із напрямків використання коштів, а також підтверджуючі документи (наприклад, плани, регламенти проведення заходів, дозвільна документація щодо будівництва, проектно-кошторисна документація, перелік обладнання та інвентарю тощо).

З метою забезпечення єдиного для всіх розпорядників коштів підходу при формуванні показників проєкту бюджету територіальної громади на плановий рік головними розпорядниками коштів надається інформація у відповідності до напрямків використання коштів передбачених Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зі змінами) (далі Інструкція №333). Слід зазначити правильну назву того чи іншого напрямку згідно Інструкції № 333.

1.12 Для врахування тендерних аспектів під час складання бюджетних запитів на 2024 рік головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно використовувати Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1, а також керуватися нормативно-правовими актами, які регулюють питання гендерної рівності.

      1.13 У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного Відділом фінансів граничного обсягу показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити з іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

      1.14 Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до Відділу фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту бюджету територіальної громади на плановий бюджетний період у терміни та порядку, встановлені Відділом фінансів.

Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність обсягів бюджетних коштів, зміст та повноту інформації бюджетного запиту. Кожна форма бюджетного запиту підписується розпорядником бюджетних коштів (керівник установи та керівник фінансової служби (головний бухгалтер) окремо.

      1.15 Відділ фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності головного розпорядника коштів, пріоритетності визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку,  ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

             1.16    З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проєкту бюджету відділ фінансів сільської ради проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.      

              1.17 На основі результатів аналізу та, враховуючи, результати погоджувальних нарад начальник Відділу фінансів відповідно до норм, визначених частиною 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проєкту бюджету територіальної громади.

              1.18 Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням доопрацювання проєкту бюджету для подання до відділу фінансів у триденний строк.

              1.19  Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік, структура якого не відповідає вимогам цієї Інструкції, Відділ фінансів має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. У разі невиконання головним розпорядником цих вимог, Відділ фінансів має право самостійно внести необхідні зміни у бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.

          1.20 У  разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, посадові особи Відділу фінансів керуючись  статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів від 15 листопада 2010 № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1201/18496 (із змінами та доповненнями), можуть складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

 

       1.21 У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог щодо підготовки бюджетних запитів та цієї Інструкції може бути прийняте рішення про неврахування бюджетного запиту до проєкту бюджету територіальної громади на плановий рік та прогнозу бюджету територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

          

 1. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий бюджетний період

 

2.1 Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

- пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

- жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

- обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому бюджетному періоді.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, чисельність дітей та учнів, обладнання, обсяг виробленої продукції тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам відділом фінансів, решта визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.2 Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий бюджетний період здійснюються з урахуванням:

 

 • нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності);

 

 • зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

 

 • норм і нормативів;

 

 • періодичності виконання окремих бюджетних/місцевих програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних/місцевих програм;

 

 • результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів України;

 

 • необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому бюджетному періоді;

 

 •  необхідності оптимізації витрат головних розпорядників у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, скорочення не першочергових та виключення неефективних витрат тощо;

 

 • цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

 

2.3 Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий бюджетний період здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

 

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

 

2.4 Обсяг надання кредитів на плановий бюджетний період визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договорів між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

 

2.5 Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проєктів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

 

2.6 Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів. З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, перш за все, необхідно передбачити кошти на об’єкти із високим ступенем готовності (не менше 80 відсотків).

 

2.7 За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом. У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

2.8 Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду бюджету.

 

2.9 Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами та доповненнями). Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий бюджетний період здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

2.10 У цій Інструкції визначення таких бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

            минулий рік – звітний період;

            поточний рік – рік, в якому здійснюється планування бюджетних показників на наступний плановий рік;

            плановий рік – рік, на який здійснюється планування бюджетних показників.

 

 1. Порядок заповнення Форми 2024-1

 

3.1 Форма 2024-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами (узагальнений бюджетний запит).

3.2 У Формі 2024-1 (додаток 1): зазначається мета діяльності головного розпорядника, цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів, показники результатів діяльності головного розпорядника коштів  на плановий бюджетний період, розподіл граничних показників  видатків загального та спеціального фондів на плановий бюджетний період за бюджетними програмами з відповідними показниками попереднього та поточного бюджетних періодів.

3.3 У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ та код бюджету (06556000000).

3.4 У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника коштів, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації всіх своїх бюджетних програм відповідно до затверджених місцевих/регіональних програм розвитку відповідної території.

 

Мета діяльності головного розпорядника – це те, чого він намагається досягти шляхом реалізації всіх своїх бюджетних програм відповідно до затверджених місцевих/регіональних програм розвитку відповідної території.

При визначенні мети діяльності необхідно керуватися такими критеріями:

1) слід ураховувати насамперед визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі/сфери;

2) формулювання має бути чітким та лаконічним;

3) мета має бути пов’язана з досягненням певного результату;

  4) має охоплюватися вся діяльність головного розпорядника, але не має бути роздробленості та численності.

 

3.5 У пункті 3 вказуються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету і показники їх досягнення.

Цілі державної політики мають відповідати таким критеріям:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення усіх сфер діяльності (галузей) головного розпорядника;

зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері.

Кількість цілей для кожної галузі головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі – показники результату).

Показники результату – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому бюджетному періоді.

Показники результату мають:

бути кількісно вимірюваними;

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрігосподарського (управлінського) обліку.

Кількість показників результату за кожною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

3.6 Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з загального фонду бюджету територіальної громади на плановий рік бюджетний період за бюджетними програмами.

   У графі 1-4 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код типової програмної класифікації видатків та кредитування, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та найменування бюджетної програми.

У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

у графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення сільської ради про бюджет станом на 01.09.2023 року або на момент заповнення запиту;

у графах 7 (проект) – розподіл граничних обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік в розрізі бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету територіальної громади.

При цьому, обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “УСЬОГО” у графах 7-9, не повинні перевищувати доведені відділом фінансів головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступний плановий бюджетний період.

У графі 10 вказується номер цілі державної політики, яка має відповідати цілям, вказаним у пункті 3.

3.7 Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету територіальної громади на плановий рік за бюджетними програмами.

У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет на момент складання запиту, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

у графах 7 (проект) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік в розрізі бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування.

         У графі 10 вказується номер цілі державної політики, яка має відповідати цілям, вказаним у пункті 3.

 

 1. Порядок заповнення Форми 2024 -2

 

4.1 Форма 2024-2 (додаток 2) призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою за програмною класифікацією видатків та кредитування.

 4.2 У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету,  код за ЄДРПОУ.

У пункті 2 зазначається найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

У пункті 3 зазначається код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету.

4.3 У пункті 4 зазначаються основна мета виконання бюджетної програми, завдання, законодавчі підстави та строки її реалізації.

Мета бюджетної програми має бути чіткою, реальною та досяжною. Вона має відображати цілі, які необхідно досягти при виконанні безпосередньо  бюджетної програми у середньостроковому періоді; відповідати пріоритетам місцевої/регіональної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами; сприяти реалізації діяльності головного розпорядника у плановому році.

Мета бюджетної програми не має бути тотожною завданням бюджетної програми; однаковою за кількома бюджетними програмами; містити посилання на саму себе (мета… з метою…); визначати поряд з основною (загальною) ціллю декілька другорядних.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року         № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами).

Завдання бюджетної програми спрямовані на досягнення мети бюджетної програми та відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом наступного бюджетного періоду.

Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними, їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

Завдання не повинні мати декларативного характеру та не відображати шляхів досягнення мети, включати завдання, що не належать до сфери діяльності головного розпорядника, або такі, що не виконуються у відповідному бюджетному періоді; дублювати мету бюджетної програми та/або напрями використання коштів.

Інформація, наведена у пункті 4, використовується головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

  Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми -2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

4.4 У пункті 5 зазначаються усі надходження, що спрямовуються  для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 зазначаються показники, наведені у пункті 4 Форми 2024-1 (додаток 1) у рядку «УСЬОГО» у графах 5-7.

 

Показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду визначені за таким переліком:

 

1) власні надходження бюджетних установ можуть визначатися головним розпорядником на плановий рік за наявності відповідної підстави. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

 

2) інші надходження спеціального фонду, визначені рішенням про бюджет сільської територіальної громади на минулий та поточний роки, і які передбачається отримувати у плановому році.

Також до інших надходжень спеціального фонду додається:

надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду (код 602400)) у звітному                            та поточному роках;

запозичення;

різниця між залишками бюджетних коштів на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200);

 

3) повернення кредитів до бюджету, відображаються зі знаком                          „–„ у розрізі класифікації кредитування.

 

У графі  4 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначається обсяг надходжень до спеціального фонду головного розпорядника за минулий рік відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України.

 

У графі 8 підпункту 1 пункту 5 (затверджено) – обсяг надходжень                              до спеціального фонду для виконання бюджетної програми головного розпорядника, затверджений розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади станом на 01.09.2023 року або на момент складання запиту, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

 

У графі 12 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду головного розпорядника на плановий рік.

    

         У графах 5, 9, 13 підпункту 1 пункту 5 та графах 5, 9 підпункту 2 пункту 5 зазначаються показники надходжень спеціального фонду, що належать до бюджету розвитку. 

 

4.5 У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий рік та видатки (підпункт 3) за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету:

 

у графі 3 підпункту 1 пункту 6 та графі 3 підпункту 2 пункту 6  (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

 

у графах 4, 5 підпункту 1 пункту 6 та графах 4, 5 підпункту 2 пункту 6 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

 

у графі 7 підпункту 1 пункту 6 та графі 7 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом  бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту станом на 01.09.2023 року;

 

у графах 8, 9 підпункту 1 пункту 6 та графах 8, 9 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту станом на 01.09.2023 року, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

 

у графі 11 підпункту 1 пункту 6 та графі 11 підпункту 2 пункту 6 (проєкт) – видатки/надання кредитів загального фонду на плановий рік, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

 

у графах 12, 13 підпункту 1 пункту 6 та графах 12, 13 підпункту 2 пункту 6 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий рік розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

 

Показники видатків і надання кредитів у рядках “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпунктів 1, 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми 2024-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

Показники видатків і надання кредитів у рядках “УСЬОГО” по графах 3 і 7 підпунктів 3, 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 8 і 9 пункту 3 Форми 2024-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

4.6 У пункті 7 визначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

Відповідно до цього переліку будуть формуватися результативні показники у пункті 8 Форми 2024-2 (додаток 2) та складатися паспорт бюджетної програми.

Напрями використання коштів – це дії (заходи), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

Напрями використання бюджетних коштів  визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2022 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.

Погашення кредиторської заборгованості відображається як окремий напрям використання бюджетних коштів. При цьому обов’язково зазначається результативний показник якості – рівень погашення кредиторської заборгованості.

Витрачання на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми або в порядку використання бюджетних коштів, є нецільовим використанням бюджетних коштів.

У графі 3 підпункту 1 пункту 7 (звіт) – касові видатки/надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України.

У графах 4, 5 підпункту 1 пункту 7 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України.

У графі 7 підпункту 1 пункту 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік  з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту станом на 01.09.2023 року.

У графах 8, 9 підпункту 1 пункту 7 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту станом на 01.09.2023 року, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

У графі 11 підпункту 1 пункту 7 (проєкт) – видатки/надання кредитів на плановий рік.

У графах 12, 13 підпункту 1 пункту 7 (проєкт) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.

Видатки/надання кредитів у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми 2024 -1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

Видатки/надання кредитів у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним показникам по графах 8, 9 пункту 3 Форми 2024 -1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий бюджетний період із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно. Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

Головні розпорядники, які планують витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів, а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям  тощо, разом із бюджетним запитом подають проєкти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

4.7 У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий бюджетний період.

Результативні показники бюджетних програм є особливою складовою програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Результативні показники, які наведені у підпункті 1 пункту 8, використовуються для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники формуються для кожного окремого завдання бюджетної програми та мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання бюджетної програми, їх необхідність і відповідність визначеній меті; порівняти результати виконання бюджетної програми у динаміці за роками та між головними розпорядниками; визначати найефективніші бюджетні програми при розподілі бюджетних коштів.

Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.

Міністерством фінансів України визначено загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм.

Спільними наказами Міністерства фінансів України та профільних міністерств затверджено типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у відповідній сфері/галузі.

Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості.

Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання послуг, кількість осіб, які мають право на отримання послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції, реставрації), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступних роках (загальна потреба), кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів (проектів будівництва).

Тобто показники затрат мають відповідати на такі запитання: «Які ресурси (матеріальні, трудові та ін.) залучені для виконання бюджетної програми?», «Яка структура витрат?».

Показники продукту характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах бюджетної програми, можуть відображати обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість осіб, яким надано послуги.

Тобто показники продукту мають відповідати на запитання: «Що саме зроблено?».

Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, ефективність надання послуг, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.

Тобто показники ефективності мають відповідати на такі запитання: «Які витрати на одиницю продукту?», «Скільки продукту вироблено одиницею ресурсу?».

Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, відповідність створеного продукту установленим стандартам (нормативам), рівень реалізації інвестиційних проектів, виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів державних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення державними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці, користь для суспільства від реалізації бюджетної програми. Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів, недоцільно включати до складу показників якості.

Тобто показники якості мають відповідати на такі запитання: «Яка користь від реалізації бюджетної програми?», «Який досягнуто результат?».

Результативні показники, включені у підпункт 1 пункту 8, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми.

В ході складання бюджетних запитів на 2024 рік забезпечити включення результативних показників бюджетних програм (показників затрат, продукту, ефективності та якості) з врахуванням гендерного компоненту (статевого, вікового розподілу та розподілу за місцем проживання тощо) не менш як до двох бюджетних програм у відповідній галузі, що фінансується із бюджету громади.

Обов’язково необхідно заповнити графу 4 «Джерело інформації», вказавши найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.

4.8 У пункті 9 необхідно навести структуру видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий бюджетні періоди по таких видах виплат:

обов’язкові виплати;

у т.ч. посадовий оклад

у т.ч. надбавки

інші доплати та надбавки;

премії;

матеріальна допомога

у т. ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер.

При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки                          на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також                                  у спеціальному фонді.

 

4.9 У пункті 10 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих                  у бюджетних установах, в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць                   в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – на дату, визначену у листі Відділу фінансів.

у графах 11–12 – чисельність працівників бюджетних установ                          на плановий бюджетний період.

Кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці                             та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у графі «загальний фонд»), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі "спеціальний фонд").

У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники,                                     що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”. 

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.

4.10 У пункті 11 наводиться перелік місцевих/регіональних програм, які передбачається виконувати з використанням коштів бюджету сільської територіальної громади, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.

 

У підпунктах 1, 2 пункту 11:

 

у графі 2 – вказується найменування місцевої/регіональної програми;

 

у графі 3 - нормативний документ, яким затверджена програма.

 

У підпункті 1 пункту 11 показники у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники  граф  3, 4, 7, 8, 11, 12  підпунктів 1, 2 пункту 6.

 

У підпункті 2 пункту 11 показники у графах 4, 5, 7, 8 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 7, 8, підпунктів 3, 4 пункту 6.

 

4.11 Пункт 12 містить інформацію про об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, з зазначенням найменування, строків реалізації та загальної вартості об’єкта.

Так у графах 1,2,3 наводиться найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, строк реалізації та загальна вартість.

Підсумки по графах 4,6,8  повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники по рядку «УСЬОГО» граф 5,9,13 підпунктів 1 та 2 пункту 6.

          Під час планування коштів на інвестиційні об’єкти необхідно враховувати рівень їх будівельної готовності та спрямовувати в пріоритетному порядку кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках.

Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду у відсотках графи 5,7,9 визначається відношенням звітних даних відповідно до звіту за минулий рік графа 4, асигнуваннями спеціального фонду (бюджету розвитку) на поточний рік, затверджені розписом бюджету громади на поточний рік графа 6, витрати на плановий рік (проект) графа 8 до загальної вартості об’єкта вказаного у графі 3.

12. У пункті 13 наводиться аналіз результатів діяльності головного розпорядника за загальним фондом за ці періоди з наведенням пояснень щодо вказаних у пунктах 8-10 показників, у тому числі зазначається аналіз результативних показників, включаючи зміну чисельності працюючих, а також вказуються основні напрями реформування структури головного розпорядника,  що забезпечує виконання бюджетної програми тощо. 

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (пункт 9). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити до проєкту бюджету на плановий рік відповідні показники. Необхідно також обґрунтувати необхідність проведення видатків/надання кредитів на плановий рік виходячи з обсягу та на підставі результативних показників.

У пункті 13 наводиться аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому і поточному бюджетних періодах, очікувані результати у плановому бюджетному періоді.

Приведені головними розпорядниками у пункті 13, 15 обґрунтування в подальшому використовуються при підготовці пояснювальної записки до проєкту бюджету на плановий рік і поданні Старосілецькій сільській раді.

4.13 У підпунктах 1, 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

Підпункт 1 пункту 14:

у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади за минулий рік з урахуванням усіх внесених змін  до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту1 пункту 6;

у графах 5 і 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом;

у графах 8 і 9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 – розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

Підпункт 2 пункту 14:

графи 3 та 4 підпункту 2 пункту 14 повинні відповідати:

графа 3 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (обсяги асигнувань, затверджені розписом сільського бюджету  на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про сільський бюджет на момент складання запиту);

графа 4 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту);

графа 8 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (обсяг видатків на плановий рік);

у графах 5, 6 та графах 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити                      за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань                          по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік (граничним обсягом видатків на плановий рік) та плановим обсягом погашення кредиторської заборгованості на початок відповідного року).

Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному бюджетних періодах по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність  до передбачених асигнувань), а також розроблення заходів з приведення своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність до обсягів видатків на плановий рік.

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади за минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками/наданням кредитів  відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України;

у графах 5 і 6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом;

у графі 7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;

у графах 8 і 9 – причини виникнення дебіторської заборгованості                          та вжиті заходи щодо її ліквідації відповідно.

У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції до заходів                            з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

14. У пункті 15 наводяться:

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

15. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми 2024 -2(додаток 2), в подальшому використовується для формування паспорту бюджетної програми.

 

 1. Порядок заповнення Форми 2024   -3

  5.1 Лише після заповнення Форм 2024 -1 (додаток 1) і 2024  -2  (додаток 2), у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік, може бути заповнена Форма 2024-3 (додаток 3), в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсягів капітальних видатків на плановий рік, які будуть передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (запити на збільшення видатків/надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету,  код за ЄДРПОУ.

У пункті 2 зазначається найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

У пункті 3 зазначається код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету.

5.2 У пункті 4 наводиться інформація про зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у плановому році у разі виділення додаткових коштів, наслідки у разі не виділення додаткових коштів та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий рік. Показники у графах 3, 4, 5 повинні відповідати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми 2024  -1 (додаток 1) за відповідними бюджетними програмами. Слід зазначити, що у цьому підпункті наводяться тільки ті бюджетні програми, які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені обсягом видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними. Тому, в графі 6, визначається лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік.

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий рік, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У другій таблиці підпункту 1 пункту 4 вказується зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.

Також слід зазначити про наслідки у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на плановий рік, а також альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У підпункті 2 пункту 4 показники у графах 3, 5 повинні збігатися з показниками  у графах 8, 9 пункту 3 таблиці Форми 2024-1 за бюджетними програмами.

 

 

Додатки: БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 - 2026 роки загальний (Форма 2024-1) додаток 1;

 

        БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 - 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2) додаток 2;

 

  БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 - 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)   додаток 3.

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                                     Олеся ЯКУБЕНКО

Старосілецької сільської ради            


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь