Старосілецька сільська громада

Житомирська область, Житомирський район

Проводитимуться громадські слухання серед жителів с.Гуменники

Дата: 20.02.2023 10:24
Кількість переглядів: 654

Інформуємо, що відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» засновник повинен провести громадське обговорення проєкту свого рішення щодо реорганізації та ліквідації закладів освіти у сільській місцевості. 

1.   Ініціатор громадського обговорення – Старосілецька сільська рада.

2. Організатор громадського обговорення – Робоча група з питань оптимізації мережі закладів освіти Старосілецької сільської ради.

3. Мета громадського обговорення : врахування думки жителів села Гуменники, при прийнятті Старосілецькою сільською радою проєкту рішення про припинення шляхом ліквідації Гуменницької початкової школи Старосілецької сільської ради Житомирської .

4. Предмет громадського обговорення – пропозиції мешканців села Гуменники до проєкту рішення  про припинення шляхом ліквідації Гуменницької початкової школи Старосілецької сільської ради Житомирської області.

5. Форма громадського обговорення - громадські слухання серед жителів села Гуменники.

6. Громадські  обговорення будуть проводитися з 20 лютого 2023 року впродовж року.

7. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, протягом 10 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення:

  • поштова адреса

12515 с. Старосільці, вул. Шевченка, 20А,  Житомирський район, Житомирська область;

8. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення до проєкту рішення Старосілецької сільської ради  про припинення шляхом ліквідації Гуменницької початкової школи Старосілецької сільської ради Житомирської області в усній формі надаються Робочій групі під час проведення громадських слухань.

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Старосілецької сільської ради.

10. Економічне обґрунтування та законодавчі підстави прийняття рішення про припинення шляхом ліквідації юридичної особи Гуменницької початкової школи Старосілецької сільської ради Житомирської області : 12520, с. Гуменники, вул. Центральна, 2а, Житомирського району Житомирської області, ідентифікаційний код 22066594.

 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією (стаття 19) та Законами України.

Згідно з частиною 1 статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до пункту 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

 Відповідно до частини 3 статті 66 Закону України «Про освіту» міські ради  засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів.

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

 Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

 Враховуючи вищевказані положення, оптимальне функціонування мережі закладів загальної середньої освіти громади повинно виходити з об’єктивно існуючого запиту на освітні послуги.

Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів (частина 2 стаття 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). 

 Показник наповнюваності у Гуменницькій початковій школі  є незмінно низьким протягом тривалого часу, що свідчить про низький соціальний попит сільської громади на освітні послуги на вказаній території.  

На 01.09.2023 року прогнозовано 1 учень першого класу.

Перспективна мережа 1 класу на 2023 – 2024 н.р – 1 учень; 2024 – 2025 н.р – 5 учнів; 2025 – 2026 н.р. – 5 учнів.

Кількість учнів на одного вчителя на даний час 4 учні.

 

У Гуменницькій початковій школі Старосілецької сільської ради Житомирської області  на даний час здобуває освіту 15 учнів. З 4-х класів лише для 2-го класу здійснюється організація класно-урочної системи, 4 клас відсутній. Інші учні 1, 3-х класів навчаються за індивідуальною формою. Тобто, за формою навчання, коли дитина має у 4-5 разів менше годин навчання, ніж у класі з більшою наповнюваністю. У класі протягом тижня учень працює на 26 уроках, а при індивідуальному навчанні усі предмети викладаються на 5 уроках. Діти втрачають якість знань, рівень підготовки (5 годин на 1 учня, коли клас має 26 годин).

Задекларований принцип Нової української школи - забезпечення всім здобувачам освіти рівного доступу до якісної освіти незалежно від їхнього місця проживання з визначенням необхідності підвищення ефективності мережі закладів загальної середньої освіти, не буде забезпечено.

Після проведення оптимізації учні та вихованці  Гуменницької початкової школи будуть забезпечені підвезенням до Старосілецького ліцею Старосілецької сільської ради Житомирської області, де учні здобуватимуть освіту в повних класах, а дошкільнята матимуть можливість відвідувати Старосілецький заклад дошкільної освіти Житомирського району Житомирської області.

Підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників буде здійснюватись шкільним автобусом марки ЗАЗ державний номер АМ1273НВ, кількість місць – 31 . Відстань від закладу освіти с. Гуменники до закладу освіти с. Старосільці становить 6 км (на доїзд витрачається 10 хв). Підвезення дітей буде забезпечено супроводом педагогічного працівника. У 2022-2023 році до Старосілецького ліцею Старосілецької сільської ради Житомирської області підвозиться 17 учнів з с. Гуменники.

В Старосілецьких закладах освіти створено всі необхідні умови для здобуття якісної  сучасної дошкільної,  загальної середньої. Адже індивідуальне навчання не дає змоги розвивати  у дітей важливі компетенції для сучасного глобалізованого суспільства. Крім того в навчальному плані не передбачені додаткові години варіативної складової навчального плану через застосування індивідуальних планів для кожного здобувача освіти. У цих учнів з'явиться більше можливостей для реалізації здібностей, участі в різноманітних заходах та інше.

Вартість утримання одного учня даного закладу становить на місяць 11,7 тис. грн., для порівняння: у Козіївській гімназії навчається 48 учнів, вартість утримання одного учня даного закладу становить на місяць 6,4 тис. грн., у Садівській початковій школі навчається 33 учня, вартість утримання одного учня даного закладу становить на місяць 4,6 тис. грн..

 Використання коштів державної освітньої субвенції та коштів місцевого бюджету на утримання  Гуменницької початкової школи Старосілецької сільської ради Житомирської області не відповідає принципам, визначеним Бюджетним Кодексом України.  Крім того, надмірні витрати позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток закладів загальної середньої освіти, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг. Питання не лише у коштах, але й якості освіти, яку отримують учні. 

Фінансування закладу здійснюється відповідно до формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої відповідною Постановою Кабінету Міністрів України, що регламентує формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Відповідно до вищезазначеної формули розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту учнів закладів загальної освіти станом на 01 вересня 2023 року, що передує плановому бюджетному періоду. Так як село Гуменники знаходиться у складі сільської територіальної громади, у закладі не сформовані класи, то кількість учнів не береться до розрахунку освітньої субвенції. Тому Гуменницька початкова школа дофінансовується за рахунок коштів інших закладів освіти Старосілецької сільської ради та за рахунок бюджету сільської територіальної громади.

Реалізація даного рішення підвищить якісний показник освіти, рівень підготовки здобувачів освіти, педагогічного колективу, вміння учнів набувати навичок спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські риси, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності у конкурентному учнівському середовищі, формування у здобувачів освіти стійкої мотивації до кращих результатів у навчанні. Учні початкової ланки будуть забезпечені за всіма вимогами облаштування Нової української школи, де кожен педагог - професіонал своєї справи, де учні здобувають в повному обсязі знання за новими стандартами освіти і будуть впевнено, комфортно почуватися в колективі однолітків. Знизиться вартість утримання одного учня, будуть вивільнені кошти для покрашення фінансування освітньої галузі громади, дасть економію коштів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь