Старосілецька сільська громада

Житомирська область, Житомирський район

Рішення 22-ї сесії 8 скликання від 24.06.2022 року №695

Дата: 24.06.2022 12:49
Кількість переглядів: 429

УКРАЇНА

СТАРОСІЛЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

двадцять другої сесії восьмого скликання

 

 

 

 

24.06.2022 р.                                                                                               №695

 

 

Про встановлення місцевих податків

та зборів на території Старосілецької

сільської територіальної громади

 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України,  Бюджетним кодексом України зі змінами та доповненнями, Податковим кодексом України зі змінами та доповненнями, пунктом 24 статті 26, статтями 59 та 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Старосілецької  сільської територіальної громади такі місцеві податки та збори:
  1. Податок на майно, який складається з:
   1. Плати за землю, згідно з додатком 1;
   2. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 2;
   3. Транспортного податку, згідно з додатком 3;

          1.2    Єдиний податок, згідно з додатком 4;

          1.3    Туристичний збір, згідно з додатком 5.

 

2. Встановити на території  Старосілецької сільської територіальної громади:

 2.1 Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку згідно додатку 6;

          2.2 Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку 7.

 

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Старосілецької  сільської ради та направити копію рішення в Житомирську ДПІ Житомирського управління ГУ ДФС у Житомирській області.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ фінансів Старосілецької сільської ради.

5.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

          6. Визначити таким, що втратило чинність з 01.01.2023 року  рішення Старосілецької  сільської ради  №267  від 17.06.2021 року  «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Старосілецької сільської територіальної громади».

Сільський голова                   /підпис існує/              Олег КУЦАКІВСЬКИЙ

 

Додаток 1

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

 

Плата за землю

 

1. Платники плати за землю

1.1.  Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв).

1.2.  Землекористувачі.

1.3.  Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

2.  Об’єкти оподаткування

2.1.  Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

2.2.  Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

2.3   Об'єктом оподаткування орендною платою є земельна ділянка, надана в оренду.

2.4   Не є об’єктом оподаткування земельні ділянки відповідно до статті 283 Податкового кодексу України.

3.  База оподаткування

3.1.  Базою оподаткування є:

 • нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до п. 8.1 цього додатку;
 • площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.2.  Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) та орендарем.

3.3.  Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.

3.4.  Ставки податку встановлюються за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства.

3.5.   Ставки податку встановлюються за один гектар лісових земель.

4.  Ставки/розмір плати за землю

4.1.  Ставки застосовуються з урахуванням пункту 5 цього додатку.

4.2.  Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

4.2.1. Не може бути меншою розміру земельного податку:

 • для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
 • для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

4.2.2. Не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки землі.

4.2.3. Може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 4.2.2 цього додатку, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.2.4. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

5.  Пільги зі сплати земельного податку

Пільги щодо сплати земельного податку та перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтями 281-283 Податкового кодексу України та додатком 6.

6.  Порядок обчислення

6.1.  Порядок обчислення плати за землю визначений статтею 286 Податкового кодексу України

6.2.  Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

6.3.  Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають платнику до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою формою.

6.4.  Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

6.5.  Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

 • розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.6.  Податковий період, порядок обчислення плати за землю, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 Податкового кодексу України.

7.  Податковий період

7.1.  Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2.  Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8.     Додаткові норми

8.1.    Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок та коефіцієнт індексації, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = 1:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель, зазначеної в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок.

8.2. Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

8.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння плати за землю здійснюється органами державної фіскальної служби.

 

СТАВКИ
земельного податку

Території Старосілецької сільської територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Код
згідно з
КАТОТТГ

 

Найменування території територіальної громади

1800000000

1822000000

 

UA18040510000013419

Старосілецька сільська територіальна громада у Житомирському районі у Житомирській області

1822581701

UA18040510030058585

село Городське у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581703

UA18040510020082601

село Високий Камінь у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581707

UA18040510090019920

село Новогородецьке у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581801

UA18040510040049720

село Гуменники у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581803

UA18040510160012497

село Червоний Ровець у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822582401

 

 

UA18040510050047272

село Кам’яний Брід у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822583301

 

UA18040510070026783

село Козіївка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822584001

 

 

UA18040510080041441

село Минійки у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585001

 

 

UA18040510100068927

село Садове у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585005

 

 

UA18040510140027373

село Травневе у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585601

 

 

UA18040510110071491

село Слобідка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585603

 

 

UA18040510150033441

село Червоний Гай у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586701

 

 

UA18040510010069308

село Старосільці у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586703

 

 

UA18040510060050786

село Кашперівка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586705

 

 

 

UA18040510120069902

село Смиківка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

1822587601

 

 

 

UA18040510130044043

село Торчин у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Назва

для юридич-них осіб, що перебувають

для фізичних осіб, що перебувають

для юридич-них осіб, що перебувають

для фізичних осіб, що перебувають

у власності

у постійному користуванні

у власності

у постійному користуванні

у власності

у постійному користуванні

у власності

у постійному користуванні

2

3

4

5

6

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

               х

х

х

х

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Для ведення фермерського господарства  

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Для ведення особистого селянського господарства

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Для індивідуального садівництва 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Для колективного садівництва 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Для городництва

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Для сінокосіння і випасання худоби

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1

1

1

1

3

3

3

3

Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

х

х

х

х

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1

1

0,1

0,1

1

1

0,1

0,1

Для колективного житлового будівництва 

1

1

0,1

0,1

1

1

0,1

0,1

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

1

1

0,1

0,1

1

1

0,1

0,1

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

1

1

0,1

0,1

1

1

0,1

0,1

Для будівництва індивідуальних гаражів  

3

3

1

1

3

3

1

1

Для колективного гаражного будівництва 

1

1

1

1

1

1

1

1

Для іншої житлової забудови  

3

3

3

3

3

3

3

3

Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)

х

х

х

х

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3

10

3

10

3

5

3

5

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

3

10

3

10

3

5

3

5

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

3

10

3

10

3

5

3

5

Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку

3

10

3

10

3

5

3

5

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

1

1

1

1

1

1

1

1

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

1

1

1

1

1

1

1

1

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

1

1

1

1

1

1

1

1

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1

1

1

1

1

1

1

1

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

х

х

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 

1

1

1

1

1

1

1

1

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

1

1

1

1

1

1

1

1

Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)

х

х

х

х

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

1

1

1

1

1

1

1

1

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Для індивідуального дачного будівництва 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Для колективного дачного будівництва  

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

х

х

х

х

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

х

х

х

х

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

1

1

1

1

1

1

1

1

Для сінокосіння 

1

1

1

1

1

1

1

1

Для рибогосподарських потреб 

3

3

3

3

3

3

3

3

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 

3

3

3

3

3

3

3

3

Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

х

х

х

х

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

3

8

3

8

3

5

3

5

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3

8

3

8

3

5

3

5

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

3

8

3

8

3

5

3

5

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

3

8

3

8

3

5

3

5

Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)

х

х

х

х

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

2

2

2

2

2

2

2

2

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

2

2

2

2

2

2

2

2

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту 

2

2

2

2

2

2

2

2

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

2

2

2

2

2

2

2

2

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

2

2

2

2

2

2

2

2

Земельні ділянки зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

х

х

х

х

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 

3

3

3

3

3

3

3

3

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

3

3

3

3

3

3

3

3

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

3

3

3

3

3

3

3

3

Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

х

х

х

х

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3

3

3

3

3

3

3

3

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

3

3

3

3

3

3

3

3

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3

3

3

3

5

5

5

5

Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)

3

3

3

3

5

5

5

5

Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)

1

1

1

1

3

3

3

3

 

Відсотки річної орендної плати
на земельні ділянки

 

Території Старосілецької сільської територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Код
згідно з
КАТОТТГ

 

Найменування території територіальної громади

1800000000

1822000000

 

UA18040510000013419

Старосілецька сільська територіальна громада у Житомирському районі у Житомирській області

1822581701

UA18040510030058585

село Городське у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581703

UA18040510020082601

село Високий Камінь у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581707

UA18040510090019920

село Новогородецьке у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581801

UA18040510040049720

село Гуменники у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581803

UA18040510160012497

село Червоний Ровець у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822582401

 

 

UA18040510050047272

село Кам’яний Брід у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822583301

 

UA18040510070026783

село Козіївка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822584001

 

 

UA18040510080041441

село Минійки у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585001

 

 

UA18040510100068927

село Садове у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585005

 

 

UA18040510140027373

село Травневе у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585601

 

 

UA18040510110071491

село Слобідка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585603

 

 

UA18040510150033441

село Червоний Гай у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586701

 

 

UA18040510010069308

село Старосільці у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586703

 

 

UA18040510060050786

село Кашперівка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586705

 

 

 

UA18040510120069902

село Смиківка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

1822587601

 

 

 

UA18040510130044043

село Торчин у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

 

Вид цільового призначення земель

Відсотки річної орендної плати від нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

код

найменування

 

На території   Старосілецької  сільської територіальної громади

 

01

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1

1

1

1

1

1

 

  1

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

 

01.05

Для індивідуального садівництва

 

01.06

Для колективного садівництва

 

 01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

 

02

Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

3

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

3

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

3

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

                           3

 

02.07

Для іншої житлової забудови

3

 

03

Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель

- органів державної влади

- місцевого самоврядування

 

10

10

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

10

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

10

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

10

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

10

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

10

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

10

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

10

 

03.10

Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку

10

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

10

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

10

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

10

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

10

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

6

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

6

 

07

Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

6

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

6

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

6

 

07.04

Для колективного дачного будівництва

6

 

 

09

 

Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

                         8

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

                         8

 

10

Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

                         3

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

                         3

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

                         3

 

11

Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

8

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

8

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

8

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

                          8

 

12

Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

6

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

6

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

6

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

6

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

6

 

13

Земельні ділянки зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

12

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

12

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

12

 

14

Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

12

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

12

 

15

Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

8

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

8

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

8

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

8

 

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

8

 

16

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3

 

17

Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)

3

 

18

Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)

1

 

 

 

Додаток 2

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

 

Податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 1. Платники податку на майно, відмінне від земельної ділянки
  1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
  2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а)   якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б)  якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в)   якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об’єкти оподаткування
  1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.  Не є об’єктом оподаткування об’єкти визначені підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 1. База оподаткування
  1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
  2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
  3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 2. Ставки податку
  1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються рішенням Старосілецької сільської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
  2.  Ставки застосовуються з урахуванням пунктів 5.1 та 5.2 цього додатку.

5. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

  1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а)   для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б)  для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в)   для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Перелік пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначений у додатку 7 до цього рішення.

  1. Пільги з податку на майно, відмінне від земельної ділянки, передбачені пунктом 5.1. для фізичних осіб не застосовуються до:
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1.;
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
 1. Порядок обчислення та подання звітності

6.1.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а)   за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.1. та відповідної ставки податку;

б)  за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту 5.1. та відповідної ставки податку;

в)   за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту 5.1. та відповідної ставки податку;

г)   сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.2.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3.  Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

 • об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 • розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.4.  Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і  не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 1. Податковий період
  1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 2. Строк та порядок сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

  1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
  2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а)   фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

СТАВКИ

                                                                                                                                                                                  

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Території Старосілецької сільської територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Код
згідно з
КАТОТТГ

 

Найменування території територіальної громади

1800000000

1822000000

 

UA18040510000013419

Старосілецька сільська територіальна громада у Житомирському районі у Житомирській області

1822581701

UA18040510030058585

село Городське у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581703

UA18040510020082601

село Високий Камінь у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581707

UA18040510090019920

село Новогородецьке у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581801

UA18040510040049720

село Гуменники у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581803

UA18040510160012497

село Червоний Ровець у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822582401

 

 

UA18040510050047272

село Кам’яний Брід у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822583301

 

UA18040510070026783

село Козіївка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822584001

 

 

UA18040510080041441

село Минійки у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585001

 

 

UA18040510100068927

село Садове у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585005

 

 

UA18040510140027373

село Травневе у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585601

 

 

UA18040510110071491

село Слобідка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585603

 

 

UA18040510150033441

село Червоний Гай у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586701

 

 

UA18040510010069308

село Старосільці у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586703

 

 

UA18040510060050786

село Кашперівка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586705

 

 

 

UA18040510120069902

село Смиківка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

1822587601

 

 

 

UA18040510130044043

село Торчин у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,5

0,5

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5

0,5

1110.3

Будинки садибного типу

0,5

0,5

1110.4

Будинки дачні та садові

0,5

0,5

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки з двома квартирами масової забудови

0,5

0,5

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,5

0,5

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,5

0,5

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,5

0,5

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,5

0,5

113

Гуртожитки

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,5

0,5

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,5

0,5

1211.2

Мотелі

0,5

0,5

1211.3

Кемпінги

0,5

0,5

1211.4

Пансіонати

0,5

0,5

1211.5

Ресторани та бари

0,5

0,5

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,5

0,5

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,5

0,5

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

0,5

0,5

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,5

0,5

1220.3

Будівлі органів правосуддя

0,5

0,5

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,5

0,5

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,5

0,5

123

Будівлі торгівельні

1230

Будівлі торгівельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,75

0,75

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,75

0,75

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,75

0,75

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,75

0,75

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,75

0,75

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,75

0,75

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,75

0,75

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,5

0,5

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,5

0,5

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,5

0,5

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,5

0,5

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

              0,25

         0,25

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

0,5

0,5

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

0,5

0,5

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

0,5

0,5

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,5

0,5

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

0,5

0,5

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,5

0,5

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,5

0,5

1252.3

Силоси для зерна

0,5

0,5

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,5

0,5

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,5

0,5

1252.7

Складські майданчики

0,5

0,5

1252.8

Склади універсальні

0,5

0,5

1252.9

Склади та сховища інші

0,5

0,5

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,5

0,5

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,5

0,5

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,5

0,5

1262

Музеї та бібліотеки

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,5

0,5

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,3

0,3

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,3

0,3

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,3

0,3

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,3

0,3

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0,3

0,3

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,3

0,3

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,3

0,3

1265

Зали спортивні

1265.9

Зали спортивні інші

0,5

0,5

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1

Будівлі для тваринництва

0,5

0,5

1271.2

Будівлі для птахівництва

0,5

0,5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

0,5

0,5

1271.4

Будівлі силосні та сіножаті

0,5

0,5

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

0,5

0,5

1271.6

Будівлі тепличного господарства

0,5

0,5

1271.7

Будівлі рибного господарства

0,5

0,5

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

0,5

0,5

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення, інші

0,5

0,5

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,5

0,5

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,5

0,5

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів

0,5

0,5

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,5

0,5

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,5

0,5

 

        Додаток 3

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

 

 

Транспортний податок

 1. Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 1. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього додатку.

 1. Ставки податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.

 1. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення та сплати податку
  1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.
  2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

  1. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

  1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

  1. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
  2. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
  3. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2 є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

  1. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2 є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

  1. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а)  об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б)  розміру ставки податку;

в)  нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування

 1. Порядок та строки сплати податку
  1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
  2. Транспортний податок сплачується:

а)  фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б)  юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

7.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку здійснюється органами державної фіскальної служби.

 

 

 

 

 

           Додаток 4

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

 

 

Єдиний податок

 1. Платники податку
  1. Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені пунктами 291.3, 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
  2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп суб’єкти господарювання визначені пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.
 2. Об’єкт оподаткування

2.1.     Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ними від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, визначені статтею 292 Податкового кодексу України.

2.2.     Визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої-другої груп визначено пунктами 292.1-292.16 статті 292 Податкового кодексу України.

 1. Ставки єдиного податку
  1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
  2. Встановити ставки єдиного податку (фіксовані ставки) для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Коростишівської міської ради, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
   1. для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
   2. для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
  3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
  4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
 2. Порядок обчислення податку, строки подання

податкових декларацій та терміни сплати податку

Питання відносно порядку обчислення, об’єкту та бази оподаткування, термінів сплати єдиного податку, подання податкових декларацій та інші питання з єдиного податку регулюються згідно положень Податкового кодексу України.

 1. Відповідальність за порушення податкового

законодавства та контроль податкових органів

 1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу та інших законів України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

5.2.    Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння єдиного податку здійснюється органами державної фіскальної служби

 

           Додаток 5

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

 

Туристичний збір

 1. Платники збору
  1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію населених пунктів Старосілецької  сільської  територіальної громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 2.3. цього додатку.
  2. Платниками збору не можуть бути особи, які визначені підпунктом 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.
 2. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

2.1.   Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з пунктом 2.2. цього додатку, фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 2.3. цього додатку;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" пункту 2.3. цього додатку, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються  Старосілецькою сільською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською  радою.

Перелік документів, які подають юридичні особи та фізичні особи-підприємці до  Старосілецької сільської ради для укладання договору-доручення на справляння туристичного збору та типова форма договору про справляння туристичного збору визначені у додатку 5.2. та додатку 5.3.

  1. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
  2. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

 1. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 2.3.

 1. Ставки збору

Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених у пункті 2.3 цього додатку, у розмірі:

 • 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;
 • 0,5 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
 1. Особливості справляння та порядок сплати збору

5.1  Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

5.2. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Cтаросілецької сільської  територіальної громади за місцезнаходженням податкових агентів.

5.3.  Податкова декларація з туристичного збору щокварталу подається до контролюючих органів, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

5.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Відповідальність за порушення податкового

законодавства та контроль податкових органів

  1. Податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.
  2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.
  3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснюється органами державної фіскальної служби.

          Додаток 5.1.

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

 

СТАВКИ

Туристичного збору

Території Старосілецької сільської територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Код
згідно з
КАТОТТГ

 

Найменування території територіальної громади

1800000000

1822000000

 

UA18040510000013419

Старосілецька сільська територіальна громада у Житомирському районі у Житомирській області

1822581701

UA18040510030058585

село Городське у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581703

UA18040510020082601

село Високий Камінь у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581707

UA18040510090019920

село Новогородецьке у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581801

UA18040510040049720

село Гуменники у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581803

UA18040510160012497

село Червоний Ровець у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822582401

 

 

UA18040510050047272

село Кам’яний Брід у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822583301

 

UA18040510070026783

село Козіївка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822584001

 

 

UA18040510080041441

село Минійки у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585001

 

 

UA18040510100068927

село Садове у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585005

 

 

UA18040510140027373

село Травневе у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585601

 

 

UA18040510110071491

село Слобідка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585603

 

 

UA18040510150033441

село Червоний Гай у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586701

 

 

UA18040510010069308

село Старосільці у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586703

 

 

UA18040510060050786

село Кашперівка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586705

 

 

 

UA18040510120069902

село Смиківка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

1822587601

 

 

 

UA18040510130044043

село Торчин у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

 

 

 

Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору

 

№ п/п

Суб’єкт господарювання

Податкова адреса

1

ФОП Яковенко М. Б. (і.к.2189516632)

Житомирська область, Житомирський район, с. Новогородецьке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 5.2.

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

ДОГОВІР

про справляння туристичного збору

 

с. Старосільці                                                                       «___»_____________ р.

 

Старосілецька сільська рада (далі – Довіритель) в особі сільського голови, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони, та _________________________________________, (далі – „Податковий агент”), в особі _______________________________, що діє на підставі ________________________________, з другої сторони, заключили цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно цього договору Довіритель доручає, а Податковий агент бере на себе зобов’язання справляти туристичний збір під час надання послуг з тимчасового проживання (ночівлі) відпочиваючих, що прибули на територію Старосілецької сільської територіальної громади, і перераховувати туристичний збір у бюджет Старосілецької сільської територіальної  громади.

1.2. Податковий агент зобов’язаний виконувати дане йому право на здійснення такої діяльності у відповідності зі статтею 268 Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями).

1.3. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його передавати на договірній основі іншим особам.

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1.  Податковий агент зобов’язаний здійснювати справляння та перерахування туристичного збору в порядку і термін, що встановлені Положенням про оподаткування туристичним збором на території Старосілецької сільської територіальної громади та статтею 268 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями).

2.2. Надавати Довірителю звіт про сплату туристичного збору за його письмовою вимогою в п’ятиденний термін.

2.3. Довіритель зобов’язаний прийняти всі документи, надані Податковим агентом.

2.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору в відповідності з діючим законодавством України і даним Договором.

3. ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ

ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ

3.1. Збір справляється під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) з зазначенням суми сплаченого збору окремим рядком в рахунку (квитанції) за проживання.

3.2.  Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 2.3 додатку 5 до цього рішення.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами.

4.2. Кожна зі сторін може відмовитись від Договору в будь-який час, попередивши протилежну сторону за один місяць. 

5. ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди. 

5.2. Цей Договір може бути розірваний:

5.2.1. За згодою сторін;

5.2.2. У випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов Договору;

5.2.3. У інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним договором.

5.3  Усі додатки змін і доповнення до даного договору в формі додаткових угод мають силу тільки у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі, віднесені до даного договору і підписані уповноваженими на те представниками кожної із сторін.

5.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються діючим законодавством України.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Довіритель

Податковий агент

Назва: Старосілецька сільська рада

Юридична адреса: с.Старосільці

вул. Шевченко 20А

код ЄДРПОУ 04348705

Розрахунковий рахунок _____________

___________________________________

 

телефон (04130) 7-54-35

Назва: _____________________________

Юридична адреса: __________________

____________________________________

Код ________________________________

 

 

 

телефон ___________________________

 

 

Сільський  голова            О. КУЦАКІВСЬКИЙ                                                                                                      

 

 

 

 

           Додаток 5.3.

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

 

 

Перелік документів, необхідні для укладання договору-доручення на справляння туристичного збору

 

1. Заява на ім’я міського голови.

2. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Копія свідоцтва про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій (ЄДРПОУ), для юридичних осіб.

4. Копія документа, що підтверджує право власності або користування (оренди) на об’єкт нерухомого майна.

 

           Додаток  6

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

 

 

Території Старосілецької сільської територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Код
згідно з
КАТОТТГ

 

Найменування території територіальної громади

1800000000

1822000000

 

UA18040510000013419

Старосілецька сільська територіальна громада у Житомирському районі у Житомирській області

1822581701

UA18040510030058585

село Городське у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581703

UA18040510020082601

село Високий Камінь у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581707

UA18040510090019920

село Новогородецьке у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581801

UA18040510040049720

село Гуменники у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581803

UA18040510160012497

село Червоний Ровець у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822582401

 

 

UA18040510050047272

село Кам’яний Брід у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822583301

 

UA18040510070026783

село Козіївка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822584001

 

 

UA18040510080041441

село Минійки у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585001

 

 

UA18040510100068927

село Садове у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585005

 

 

UA18040510140027373

село Травневе у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585601

 

 

UA18040510110071491

село Слобідка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585603

 

 

UA18040510150033441

село Червоний Гай у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586701

 

 

UA18040510010069308

село Старосільці у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586703

 

 

UA18040510060050786

село Кашперівка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586705

 

 

 

UA18040510120069902

село Смиківка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

1822587601

 

 

 

UA18040510130044043

село Торчин у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування – по всіх категоріях земель

100

Землі для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

100

Землі для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

100

Землі для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

100

Землі для будівництва та обслуговування будівель  закладів культурно-просвітницького  обслуговування

100

 

           Додаток 7

до рішення двадцять другої сесії Старосілецької сільської  ради VІII скликання

від 24.06.2022 р. №

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Території Старосілецької сільської територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Код
згідно з
КАТОТТГ

 

Найменування території територіальної громади

1800000000

1822000000

 

UA18040510000013419

Старосілецька сільська територіальна громада у Житомирському районі у Житомирській області

1822581701

UA18040510030058585

село Городське у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581703

UA18040510020082601

село Високий Камінь у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581707

UA18040510090019920

село Новогородецьке у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581801

UA18040510040049720

село Гуменники у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822581803

UA18040510160012497

село Червоний Ровець у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822582401

 

 

UA18040510050047272

село Кам’яний Брід у  складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822583301

 

UA18040510070026783

село Козіївка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822584001

 

 

UA18040510080041441

село Минійки у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585001

 

 

UA18040510100068927

село Садове у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585005

 

 

UA18040510140027373

село Травневе у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585601

 

 

UA18040510110071491

село Слобідка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822585603

 

 

UA18040510150033441

село Червоний Гай у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586701

 

 

UA18040510010069308

село Старосільці у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586703

 

 

UA18040510060050786

село Кашперівка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

1822586705

 

 

 

UA18040510120069902

село Смиківка у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

 

 

1822587601

 

 

 

UA18040510130044043

село Торчин у складі Старосілецької сільської територіальної громади у Житомирському районі у Житомирській області

    

Група платників,

категорія класифікація будівель та споруд

Розмір пільги, (у %)

Учасники бойових дій та прирівняні до них (учасники Афганської війни та воїни інтернаціональних миротворчих місій) учасники АТО та їх сім’ї

100

Інваліди І та ІІ груп 

50

Пенсіонери, що не здійснюють підприємницьку діяльність та не перебувають у трудових відносинах

50

Фізичні особи – на площу господарських (присадибних) будівель, до яких належать сараї та хліви, вбиральні, погреби, навіси

100

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь