Старосілецька сільська громада

Житомирська область, Житомирський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 18.11.2022 10:32
Кількість переглядів: 1031

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території земельної ділянки площею 4,0000 га, кадастровий номер 1822582400:04:000:0082 для ведення особистого селянського господарства, з метою зміни цільового призначення на 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами.

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА:

Замовником детального плану визначено Старосілецьку сільську раду Житомирського району Житомирської області.

Код ЄДРПОУ 04348705.

Юридична адреса: 12515, Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Старосільці, вул. Шевченка, буд. 20-а.

Телефон: 04130-75422, електронна адреса: starosilci_kor@ukr.net.

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕКНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проект «Детальний план території земельної ділянки площею 4,0000 га, кадастровий номер 1822582400:04:000:0082 для ведення особистого селянського господарства, з метою зміни цільового призначення на 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами» виконано згідно з Рішенням голови  Старосілецької сільської ради Житомирського району Житомирської області від 24.06.2022 р. №691 відповідно до затвердженого завдання на розроблення детального плану території.

Метою розробки ДПТ є: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації, визначення планувальних обмежень використання території, зміна цільового призначення земельної ділянки з 01.03 «Для ведення особистого селянського господарства» на 11.01 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та  споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами».

Проектом розглядаєься земельна ділянка площею 4,0000 га, що розміщена за межами населеного пункту с.Кам’яний Брід Житомирського району Житомирської області.

          Необхідність виконання стратегічної екологічної оцінки визначена п.1 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Цілями стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки площею 4,0000 га, кадастровий номер 1822582400:04:000:0082 для ведення особистого селянського господарства, з метою зміни цільового призначення на 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами».

Детальний план розробляється у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень.

Основними правовими документами, які мають бути враховані під час процедури стратегічної екологічної оцінки є:

 • Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015);
 • Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;
 • Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування , затверджені Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року №296.
 • Водний кодекс України;
 • Лісовий кодекс України;
 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про природно-заповідний фонд»;
 • Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
 • Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;
 • Конвенція ООН з біологічного різноманіття;
 • Рамкова конвенція про зміну клімату;
 • Закон «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів зі змінами;
 • ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;
 • Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Закон України N 436/96-ВР (436/96-ВР ) від 29.10.96.   

                                                           

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ

Детальним планом території передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку регіону шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені органом, зазначеним у статті 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Земельна ділянка проектування, що розглядатиметься в проекті, має площу 4,0000 га та розташована за межами с.Кам’яний Брід Старосілецької сільської ради Житомирського району Житомирської області та розробляється з метою зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення (секція А 01.03) на землі промисловості (секція J 11.01).

Ділянка проектування не освоєна, забудова та благоустрій відсутні, озеленення - частково газон. Ділянка знаходиться у власності ТзОВ «НАДРА УКРАЇНИ І КО» на основі акту приймання-передачі нерухомого майна гр.Грищенко С.М. до статутного капіталу ТзОВ «НАДРА УКРАЇНИ І КО».

На вказаній земельній ділянці планується проведення розробки ділянки родовища лабрадоритів як окремого об’єкту надрокористування в Житомирському районі Житомирської області. Ціллю планованої діяльності є видобуток незмінених процесами вивітрювання лабрадоритів, придатних в якості блочної сировини для виробництва облицювальних виробів у межах проектного кар’єру та затверджених запасів з подальшою переробкою відходів видобування й обробки блоків для виробництва щебеню та каменю бутового.

Ділянка проектування межує: з північної, південної, західної, східної сторін – землі загального користування; з південно-східної сторони – землі запасу не надані у власність. Найближчий населений пункт – с.Кам’яний Брід.

До складу підприємства входять: кар'єр, відвал розкривних порід, відвал супутньої корисної копалини, КТП, адміністративно-побутова будівля, побутова та допоміжна будівлі, ставок-відстійник, біотуалет переносного типу, очисні споруди, та інші споруди та необхідні майданчики.

Метою стратегічної екологічної оцінки є обґрунтування можливості проектованої діяльності, визначення граничних параметрів об’єкта і функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості проектованої діяльності, є прогнозований вплив планованої діяльності на навколишнє середовище.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт, що розглядається, відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: «видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням».

 

 1. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Детальний план даної території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

В процесі визначення важливих екологічних аспектів, пов’язаних з діяльністю функціональних підрозділів, розглядаються:

а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

 • на ґрунт – зняття ґрунтово-рослинного шару з площі земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив на ґрунти не відбуватиметься;
 • на геологічне середовище – потенційний вплив на геологічне середовище передбачає порушення природного рельєфу земної поверхні, з утворенням кар’єрної виїмки;
 • на повітряне середовище – помірний вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин при проведенні розкривних, навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної техніки;
 • на водне середовище – помірний вплив на ґрунтові води внаслідок дренування та відкачки кар’єрної води та помірний вплив на поверхневі водні об’єкти внаслідок скидання очищених кар’єрних вод у річку;
 • на біорізноманіття, території та об’єкти ПЗФ – помірний фізичний і ландшафтноформуючий вплив на флору і фауну району робіт, незначні зміни умов існування рослин і тварин на безпосередній території проведення робіт;
 • на клімат і мікроклімат – негативний вплив не передбачається;
 • на навколишнє техногенне середовище – негативний вплив не передбачається.

 

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом

Ймовірні наслідки від впровадження діяльності об’єкту, що розглядатиметься при проведенні стратегічної екологічної оцінки, на території з природоохоронним статусом – відсутні. Об’єкти природно-заповідного фонду на території проектування відсутні і впливу не зазнають.

в) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля

Транскордонний вплив на довкілля не здійснюватиметься.

 

 1. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

В ході проведення стратегічної екологічної оцінки розглядатиметься альтернатива за «нульовим сценарієм» -  тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. Альтернативи за іншими сценаріями не розглядатимуться.

 

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього
  природного середовища
  ;
 •  проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкта детального плану з точки зору екологічної ситуації;
 • врахування пропозицій та зауважень у ході розробки СЕО, що були надані
  органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення;
 • проведення консультацій з громадськістю – громадських обговорень та
  слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень детального плану території.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування планованих об’єктів, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність до державних будівельних норм, санітарних норм і правил  України,  законодавства  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища.

 1. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків та довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

 Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

- для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація заходів щодо зменшення викидів: застосування пилопридушення при здійсненні видобувних робіт, проведення регулярного профілактичного ремонту обладнання тощо;

- недопущення забруднення підземних вод за рахунок чіткого дотримання технології та своєчасне вивезення відходів, а також при здійсненні скидання очищених зворотних вод у річку забезпечити контролювання вмісту забруднюючих речовин ва таких водах з метою недопущення забруднення водних об’єктів;

- зберігання відходів у спеціально відведених місцях та забезпечення ведення їх обліку;

- забезпечення здійснення постійного моніторингу досліджень стану атмосферного повітря та ґрунтів, якості стічних вод та недопущення перевищення нормативних показників впливу на навколишнє середовище.

 

  1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки площею 4,0000 га, кадастровий номер 1822582400:04:000:0082 для ведення особистого селянського господарства, з метою зміни цільового призначення на 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами подаються до: Старосілецької сільської ради Житомирського району Житомирської області.

Адреса: 12515, Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Старосільці, вул. Шевченка, буд. 20-а.

Відповідальна особа: Жалюк Тетяна Володимирівна.

Контактні дані: 04130-75422, starosilci_kor@ukr.net.

 

Строк подання зауважень і пропозицій громадськості становить 15 днів з дати публікації Повідомлення про оприлюднення цієї Заяви у газетах та на сайті Старосілецької сільської ради Житомирського району Житомирської області.

 

Сільський голова                            Олег КУЦАКІВСЬКИЙ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь