Старосілецька сільська громада

Житомирська область, Житомирський район

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Старосілецької сільської територіальної громади на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

Дата: 26.11.2021 14:55
Кількість переглядів: 7671

Україна

СТАРОСІЛЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ СТАРОСІЛЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

04.11.2021                                      с. Старосільці                                     №  27

                                                                                  

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

головними розпорядниками коштів

бюджету Старосілецької сільської

територіальної громади

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

                                                                                            

Відповідно до статей 34, 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року №687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами), та з метою удосконалення форм документів, що застосовуються в бюджетному процесі на місцевому рівні

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету сільської територіальної громади, що додається.

2. Наказ набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Старосілецької сільської  ради.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник                                                                                  Олеся ЯКУБЕНКО

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Наказ відділу фінансів

                                                                                Старосілецької сільської ради

                                                         04.11.2021  №27

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Старосілецької сільської територіальної громади

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

І. Загальні положення

 

        1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог статей 32, 34, 35, 36, статті 75 Бюджетного кодексу України та наказу  Міністерства  фінансів  України  від  17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» із змінами і визначає механізм розрахунку показників проєкту бюджету Старосілецької сільської територіальної громади на плановий бюджетний період (далі - проєкт бюджету) та прогнозу бюджету Старосілецької сільської територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - прогноз бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

 1.  Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його у визначені терміни та порядку до Відділу фінансів Старосілецької сільської ради (далі – Відділ фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами:

 

 

Бюджетний запит на 20__-20__ роки загальний (Форма 20__-1) (додаток 1), далі – Форма -1;

 

Бюджетний запит на 20___-20___ роки індивідуальний (Форма 2021-2) (додаток 2), далі – Форма-2;

 

Бюджетний запит на 20___-20___ роки додатковий (Форма 2021-3) (додаток 3), далі – Форма -3.

 

 1.  Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма 20___-2 (додаток 2) заповнюється на підставі показників Форми 20___-1 (додаток 1) і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма 20___-3 (додаток 3).

 

 1.  Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок (наприклад, «6 535 грн»).

 

      5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі прогнозних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду бюджету територіальної громади на плановий рік (далі – прогнозні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду бюджету територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)).

 

       6. Прогнозні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються Відділом фінансів.

 

       7. Розрахунок прогнозних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

 

прогнозних обсягів доходів;

 

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

 

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);

 

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

 

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

            необхідності передбачення видатків на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.

   

 1.  Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводяться Відділом фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками.

 

       9. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної політики, визначених програмними документами економічного і соціального розвитку, на реалізацію яких спрямовано його діяльність та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.

 

        10.  Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

          11.  З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду, затверджені рішенням про бюджет територіальної громади на поточний рік, приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

звітні показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

 

12. Для заповнення форм бюджетного запиту, використовуються:

 

            дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків – для заповнення показників за попередній бюджетний період;

 показники, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту, з урахуванням капітальних видатків, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

              показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

13. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до Відділу фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту бюджету територіальної громади та прогнозу бюджету територіальної громади.

 

У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного Відділом фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити з іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

 

14. Бюджетні запити складаються всіма головними розпорядниками і подаються до Відділу фінансів у визначені терміни та порядку.

 

Відділ фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів.

 

На основі результатів аналізу начальник Відділу фінансів відповідно до норм, визначених частиною 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проєкту бюджету територіальної громади.

 

    

                 15. Відповідно до підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України одночасно з проєктом рішення про бюджет сільської територіальної громади на плановий рік головними розпорядниками подаються до постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності житлово-комунального господарства пояснення до проєкту бюджету територіальної громади.

 

     16. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура якого не відповідає вимогам цієї Інструкції, Відділ фінансів має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. У разі невиконання головним розпорядником цих вимог, Відділ фінансів має право самостійно внести необхідні зміни у бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.

 

                  17. У  разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, посадові особи Відділу фінансів керуючись  статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів від 15 листопада 2010 № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1201/18496 (із змінами та доповненнями), можуть складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

 

       18. У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог щодо підготовки бюджетних запитів та цієї Інструкції може бути прийняте рішення про неврахування бюджетного запиту до проєкту бюджету територіальної громади на плановий рік та прогнозу бюджету територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

          

 1. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди
 2.  

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність інвалідів, кількість бюджетних установ, обладнання тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

 

2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній;

 

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

 

норм і нормативів;

 

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

 

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів України;

 

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

 

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

 

3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

 

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

 

4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договорів між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

 

5. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проєктів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

 

6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

 

7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

 

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

8. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

9. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами та доповненнями).

 

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах, а також з урахуванням прогнозних розрахунків джерел надходжень.

 

 1. У цій Інструкції визначення таких бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

            минулий рік – звітний період;

            поточний рік – рік, в якому здійснюється планування бюджетних показників на наступний плановий рік;

            плановий рік – рік, на який здійснюється планування бюджетних показників.

 

 1. Порядок заповнення Форми 20__-1

 

1. Форма 20___-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами.

2. У Формі 20___-1 (додаток 1): зазначається мета діяльності головного розпорядника, цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів, показники результатів діяльності головного розпорядника на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розподіл граничних показників  витрат загального та спеціального фондів на плановий бюджетний період та на наступні два за плановим бюджетні періоди за бюджетними програмами з відповідними показниками попереднього та поточного бюджетних періодів.

3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ та код бюджету.

4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника.                     Визначаючи основну мету діяльності на черговий рік, головні розпорядники мають відобразити результати фінансово-господарської діяльності попереднього та поточного року, що передує плановому, та на середньострокову перспективу, а також навести детальні розрахунки та обґрунтування до них щодо потреби у бюджетних асигнуваннях на наступний рік. Під час заповнення бюджетних запитів необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у попередніх роках.

 

Мета діяльності головного розпорядника – це те, чого він намагається досягти шляхом реалізації всіх своїх бюджетних програм відповідно до затверджених місцевих/регіональних програм розвитку відповідної території.

При визначенні мети діяльності необхідно керуватися такими критеріями:

1) слід ураховувати насамперед визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі/сфери;

2) формулювання має бути чітким та лаконічним;

3) мета має бути пов’язана з досягненням певного результату;

  4) має охоплюватися вся діяльність головного розпорядника, але не має бути роздробленості та численності.

 

5. У пункті 3 вказуються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету і показники їх досягнення.

Цілі державної політики мають відповідати таким критеріям:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення усіх сфер діяльності (галузей) головного розпорядника;

зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері.

Показники результату мають:

бути кількісно вимірюваними;

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрігосподарського (управлінського) обліку.

6. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з загального фонду бюджету територіальної громади на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами.

      У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

      у графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення сільської ради про бюджет на момент заповнення запиту;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету територіальної громади.

При цьому, обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “УСЬОГО” у графах 7-9, не повинні перевищувати доведені відділом фінансів головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

      У графі 10 вказується номер цілі державної політики, яка має відповідати цілям, вказаним у пункті 3.

      7. Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету територіальної громади на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами.

      У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

      у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом обласного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет на момент складання запиту, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування.

     У графі 10 вказується номер цілі державної політики, яка має відповідати цілям, вказаним у пункті 3.

 

 1. Порядок заповнення Форми 20  -2

 

1. Форма 20___-2 (додаток 2) призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою за програмною класифікацією видатків та кредитування.

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету,  код за ЄДРПОУ.

У пункті 2 зазначається найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

У пункті 3 зазначається код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету.

3. У пункті 4 зазначаються основна мета виконання бюджетної програми, завдання, законодавчі підстави та строки її реалізації.

Мета бюджетної програми має бути чіткою, реальною та досяжною. Вона має відображати цілі, які необхідно досягти при виконанні безпосередньо  бюджетної програми у середньостроковому періоді; відповідати пріоритетам місцевої/регіональної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами; сприяти реалізації діяльності головного розпорядника у плановому та двох наступних за плановим роках.

Мета бюджетної програми не має бути тотожною завданням бюджетної програми; однаковою за кількома бюджетними програмами; містити посилання на саму себе (мета… з метою…); визначати поряд з основною (загальною) ціллю декілька другорядних.

Завдання бюджетної програми спрямовані на досягнення мети бюджетної програми та відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом наступного бюджетного періоду.

Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними, їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

Завдання не повинні мати декларативного характеру та не відображати шляхів досягнення мети, включати завдання, що не належать до сфери діяльності головного розпорядника, або такі, що не виконуються у відповідному бюджетному періоді; дублювати мету бюджетної програми та/або напрями використання коштів.

 

Інформація, наведена у пункті 4, використовується головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

 

4. У пункті 5 зазначаються усі надходження, що спрямовуються  для виконання бюджетної програми.

 

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 зазначаються показники, наведені у пункті 3 Форми 2021-1 (додаток 1) у рядку «УСЬОГО» у графах 5-9.

 

Показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду визначені за таким переліком:

 

1) власні надходження бюджетних установ можуть визначатися головним розпорядником на плановий рік за наявності відповідної підстави. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

 

2) інші надходження спеціального фонду, визначені рішенням про бюджет сільської територіальної громади на минулий та поточний роки, і які передбачається отримувати у плановому році.

Також до інших надходжень спеціального фонду додається:

надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду (код 602400)) у звітному                            та поточному роках;

запозичення;

різниця між залишками бюджетних коштів на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200);

 

3) повернення кредитів до бюджету, відображаються зі знаком                          „–„ у розрізі класифікації кредитування.

 

У графі  4 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначається обсяг надходжень до спеціального фонду головного розпорядника за минулий рік відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України.

 

У графі 8 підпункту 1 пункту 5 (затверджено) – обсяг надходжень                              до спеціального фонду для виконання бюджетної програми головного розпорядника, затверджений розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

 

У графі 12 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду головного розпорядника на плановий рік.

    

    У графах 4 та 8 підпункту 2 пункту 5 (прогноз) – надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

         У графах 5, 9, 13 підпункту 1 пункту 5 та графах 5, 9 підпункту 2 пункту 5 зазначаються показники надходжень спеціального фонду, що належать до бюджету розвитку. 

 

5. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий рік та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету:

 

у графі 3 підпункту 1 пункту 6 та графі 3 підпункту 2 пункту 6  (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

 

у графах 4, 5 підпункту 1 пункту 6 та графах 4, 5 підпункту 2 пункту 6 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України;

 

у графі 7 підпункту 1 пункту 6 та графі 7 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом  бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту;

 

у графах 8, 9 підпункту 1 пункту 6 та графах 8, 9 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

 

у графі 11 підпункту 1 пункту 6 та графі 11 підпункту 2 пункту 6 (проєкт) – видатки/надання кредитів загального фонду на плановий рік, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

 

у графах 12, 13 підпункту 1 пункту 6 та графах 12, 13 підпункту 2 пункту 6 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий рік розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

 

у графах 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та у графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) – прогноз видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

 

у графах 4, 5 і 8, 9 підпункту 3 пункту 6 та у графах 4, 5 і 8, 9 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) – прогноз видатків або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно                   до розділу ІІ цієї Інструкції.

 

Показники видатків і надання кредитів у рядках “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпунктів 1, 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми 20  -1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

 

Показники видатків і надання кредитів у рядках “УСЬОГО”                       по графах 3 і 7 підпунктів 3, 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 8 і 9 пункту 3 Форми 20   -1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

 

6. У пункті 7 визначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

 

Відповідно до цього переліку будуть формуватися результативні показники у пункті 8 Форми 20  -2 (додаток 2) та складатися паспорт бюджетної програми.

 

Напрями використання коштів – це дії (заходи), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

Погашення кредиторської заборгованості відображається як окремий напрям використання бюджетних коштів. При цьому обов’язково зазначається результативний показник якості – рівень погашення кредиторської заборгованості.

Витрачання на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми або в порядку використання бюджетних коштів, є нецільовим використанням бюджетних коштів.

 

У графі 3 підпункту 1 пункту 7 (звіт) – касові видатки/надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України.

 

У графах 4, 5 підпункту 1 пункту 7 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України.

 

У графі 7 підпункту 1 пункту 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік  з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту.

 

У графах 8, 9 підпункту 1 пункту 7 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на момент складання запиту, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

 

У графі 11 підпункту 1 пункту 7 (проєкт) – видатки/надання кредитів на плановий рік.

 

У графах 12, 13 підпункту 1 пункту 7 (проєкт) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.

 

Видатки/надання кредитів у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми 20    -1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

 

Видатки/надання кредитів у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним показникам по графах 8, 9 пункту 3 Форми 20      -1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

 

7. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

Результативні показники бюджетних програм є особливою складовою програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

 

Результативні показники, які наведені у підпунктах 1 та 2 пункту 8, використовуються для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники формуються для кожного окремого завдання бюджетної програми та мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання бюджетної програми, їх необхідність і відповідність визначеній меті; порівняти результати виконання бюджетної програми у динаміці за роками та між головними розпорядниками; визначати найефективніші бюджетні програми при розподілі бюджетних коштів.

Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.

Міністерством фінансів України визначено загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм.

Спільними наказами Міністерства фінансів України та профільних міністерств затверджено типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у відповідній сфері/галузі.

Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості.

Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання послуг, кількість осіб, які мають право на отримання послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції, реставрації), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступних роках (загальна потреба), кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів (проектів будівництва).

Тобто показники затрат мають відповідати на такі запитання: «Які ресурси (матеріальні, трудові та ін.) залучені для виконання бюджетної програми?», «Яка структура витрат?».

Показники продукту характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах бюджетної програми, можуть відображати обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість осіб, яким надано послуги.

Тобто показники продукту мають відповідати на запитання: «Що саме зроблено?».

Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, ефективність надання послуг, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.

Тобто показники ефективності мають відповідати на такі запитання: «Які витрати на одиницю продукту?», «Скільки продукту вироблено одиницею ресурсу?».

Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, відповідність створеного продукту установленим стандартам (нормативам), рівень реалізації інвестиційних проектів, виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів державних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення державними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці, користь для суспільства від реалізації бюджетної програми. Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів, недоцільно включати до складу показників якості.

Тобто показники якості мають відповідати на такі запитання: «Яка користь від реалізації бюджетної програми?», «Який досягнуто результат?».

Обов’язково необхідно заповнити графу 4 «Джерело інформації», вказавши найменування статистичних збірників, звітності та обліку,                        що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.

 

8. У пункті 9 необхідно навести структуру видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди по таких видах виплат:

обов’язкові виплати;

інші доплати та надбавки;

премії;

матеріальна допомога.

При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки                          на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також                                  у спеціальному фонді.

 

9. У пункті 10 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих                  у бюджетних установах, в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

 

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

 

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць                   в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – на дату, визначену у листі Відділу фінансів.

 

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ                          на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

Кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці                             та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у графі «загальний фонд»), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі "спеціальний фонд").

 

У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники,                                     що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”. 

 

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.

 

10. У пункті 11 наводиться перелік місцевих/регіональних програм, які передбачається виконувати з використанням коштів бюджету сільської територіальної громади, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.

 

У підпунктах 1, 2 пункту 11:

 

у графі 2 – вказується найменування місцевої/регіональної програми;

 

у графі 3 - нормативний документ, яким затверджена програма.

 

У підпункті 1 пункту 11 показники у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники  граф  3, 4, 7, 8, 11, 12  підпунктів 1, 2 пункту 6.

 

У підпункті 2 пункту 11 показники у графах 4, 5, 7, 8 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 
3, 4, 7, 8, підпунктів 3, 4 пункту 6.

 

11. Пункт 12 містить інформацію про об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми, за рахунок коштів бюджету розвитку.

          Під час планування коштів на інвестиційні об’єкти необхідно враховувати рівень їх будівельної готовності та спрямовувати в пріоритетному порядку кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках. Для об'єктів, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, визначаються прогнозні показники  наступні за плановим два бюджетні періоди та враховуються протягом усього строку впровадження таких об'єктів.

             

12. У пункті 13 наводиться аналіз результатів діяльності головного розпорядника за загальним фондом за ці періоди з наведенням пояснень щодо вказаних у пунктах 8-10 показників, у тому числі зазначається аналіз результативних показників, включаючи зміну чисельності працюючих, а також вказуються основні напрями реформування структури головного розпорядника,  що забезпечує виконання бюджетної програми тощо. 

 

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (пункт 9). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити до проєкту бюджету на плановий рік відповідні показники. Необхідно також обґрунтувати необхідність проведення видатків/надання кредитів на плановий рік виходячи з обсягу та на підставі результативних показників.

 

Приведені головними розпорядниками у пункті 13, 15 обґрунтування в подальшому використовуються при підготовці пояснювальної записки до проєкту бюджету на плановий рік і поданні Старосілецькій сільській раді.

 

13. У підпунктах 1, 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

 

Підпункт 1 пункту 14:

 

у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом сільського бюджету за минулий рік з урахуванням усіх внесених змін                        до розпису;

 

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту1 пункту 6;

 

у графах 5 і 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом;

 

у графах 8 і 9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

 

у графі 10 – розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

 

Підпункт 2 пункту 14:

 

графи 3 та 4 підпункту 2 пункту 14 повинні відповідати:

 

графа 3 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (обсяги асигнувань, затверджені розписом сільського бюджету  на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про сільський бюджет на момент складання запиту);

 

графа 4 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту);

 

графа 8 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (обсяг видатків на плановий рік);

 

у графах 5, 6 та графах 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити                      за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

 

у графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань                          по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік (граничним обсягом видатків на плановий рік) та плановим обсягом погашення кредиторської заборгованості на початок відповідного року).

 

Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність  до передбачених асигнувань), а також розроблення заходів з приведення своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність до обсягів видатків на плановий рік.

 

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

 

у графі 3 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом бюджету сільської територіальної громади за минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

 

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками/наданням кредитів  відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України;

 

у графах 5 і 6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом;

 

у графі 7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;

 

у графах 8 і 9 – причини виникнення дебіторської заборгованості                          та вжиті заходи щодо її ліквідації відповідно.

 

У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції до заходів                            з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

14. У пункті 15 наводяться:

 

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

 

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

 

 

15. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми 20  -2(додаток 2), в подальшому використовується для формування паспорту бюджетної програми.

 

 1. Порядок заповнення Форми 20   -3

 

1. Лише після заповнення Форм 20 -1 (додаток 1) і 20  -2  (додаток 2), у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, може бути заповнена Форма 20   -3 (додаток 3), в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсягів капітальних видатків на плановий рік, які будуть передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та наступні за плановим два бюджетні періоди (запити на збільшення видатків/надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету,  код за ЄДРПОУ.

У пункті 2 зазначається найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

У пункті 3 зазначається код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету.

 

2. У пункті 4 наводиться інформація про зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі виділення додаткових коштів, наслідки у разі не виділення додаткових коштів та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

 

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий рік. Показники у графах 3, 4, 5 повинні відповідати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми 20   -1 (додаток 1) за відповідними бюджетними програмами. Слід зазначити, що у цьому підпункті наводяться тільки ті бюджетні програми, які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені обсягом видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними. Тому, в графі 6, визначається лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік.

 

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий рік, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

 

У другій таблиці підпункту 1 пункту 4 вказується зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.

 

Також слід зазначити про наслідки у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на плановий рік, а також альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

 

У підпункті 2 пункту 4 показники у графах 3, 5 повинні збігатися з показниками  у графах 8, 9 пункту 3 таблиці Форми 2021-1 за бюджетними програмами.

 

У графах 4, 6 заповнюються тільки ті бюджетні програми, що не забезпечені прогнозним обсягом видатків на наступні за плановим два бюджетні періоди.  

 

Визначається вплив у разі передбачення цих коштів на виконання бюджетної програми в наступні за плановим два бюджетні періоди, зміни результативних показників бюджетної програми, які характеризують її виконання.

 

Також визначаються наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені виходячи із прогнозу на два наступні за плановим бюджетні періоди та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання  бюджетної програми.

 

У графі 7 підпункту 1 пункту 4 обґрунтовується необхідність додаткових коштів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі економічної класифікації видатків/кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах).

 

 

 

Додатки: форми бюджетних запитів на 20   -20  роки (Форма 20  -1, Форма 20  -2, Форма 20   -3).

 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                                  Олеся ЯКУБЕНКО

Старосілецької сільської ради            

 

                                                                                                                                                                  Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ – 20__ РОКИ загальний (Форма 20    -1)

 

 

1. _________________________________________    __________________________     ____________      _________
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)          (код Типової відомчої класифікації видатків            (код за ЄДРПОУ)             (код бюджету)

                                                                                                                                        та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

  Найменування показника результату

Одиниця виміру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Продовження додатку 1

 

 

 1. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20__– 20__ роки за бюджетними програмами:   

                                                                                                                                                                                                          (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 Продовження додатку 1

 

 1. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__– 20__ роки за бюджетними програмами: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
 (звіт)

20__ рік
 (затверджено)

20__ рік
 (проект)

20__ рік
 (прогноз)

20__ рік
 (прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_________________
(підпис)

 

________________________
    (ініціали та прізвище)

 

Керівник фінансової служби

_________________
(підпис)

 

________________________
                     (ініціали та прізвище)             »;

 

 

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

   1. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ – 20__ РОКИ індивідуальний (Форма 20    -2)

 

 

 

1. _________________________________________________________________ ____________________________ _______________________
                            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                     (код Типової відомчої класифікації видатків та                           (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                                                                                          кредитування місцевого бюджету)

2. ________________________________________________________________   ____________________________ ____________________                                   (найменування відповідного виконавця)                                                                                        (код Типової відомчої класифікації видатків та                             (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                                                                                      кредитування місцевого бюджету та номер

                                                                                                                                                                                                      в системі головного розпорядника коштів

                                                                                                                                                                                                       місцевого бюджету )

3. ____________________    __________________        __________________     __________________________  ____________________________           
         (код Програмної класифікації    (код Типової програмної                        (код Функціональної                         (найменування бюджетної програми згідно з                                       (код бюджету)

             видатків та кредитування                класифікацією видатків та                     класифікацією видатків та                 Типовою програмною класифікацією

             місцевого бюджету)                          кредитування місцевого                        кредитування бюджету)                     видатків та кредитування місцевого

                                                                          бюджету)                                                                                                              бюджету)

 

             

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20__ - 20__ роки:

 

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

 

2) завдання бюджетної програми;

 

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

 

2

 Продовження додатку 2

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

 

 

(грн)

 

Код

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

(розписати за видами надходжень)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

3

 Продовження додатку 2

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

(розписати за видами надходжень)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Продовження додатку 2

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Продовження додатку 2

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 Продовження додатку 2

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ роках:

(грн)


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Продовження додатку 2

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20__– 20__ роках:

(грн)


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

       разом

(5+6)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(8+9)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

                             

(грн)


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

       разом (5+6)

загальний фонд

спеціальний фонд

       разом (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 Продовження додатку 2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 


з/п

Категорії працівників

20__ рік (звіт)

20__ рік (план)

20__ рік

20__ рік

20__ рік

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціаль-ний

фонд

загальний фонд

спеціаль-ний

фонд

загальний фонд

спеціаль-ний

фонд

 

затвер-джено

фактич-но зайняті

затвер-джено

фактич-но зайняті

затвер-джено

фактич-но зайняті

затвер-джено

фактич-но зайняті

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

9

 

 Продовження додатку 2

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

                                   

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом  (4+5)

загальний фонд

спеціальний фонд

    разом   (7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

   разом     

  (10+11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

(грн)


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (4+5)

загальний фонд

спеціальний фонд

     разом (7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку
у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об’єкта

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 Продовження додатку 2

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ – 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ – 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / 
надання кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

 

 

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

 

Зміна кредиторської заборгованості
(6 – 5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов'язання
(4 + 6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік

20__ рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду  

 

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)

граничний обсяг

можлива кредиторська
заборгованість на початок планового  бюджетного періоду
(4 – 5 – 6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 – 10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 Продовження додатку 2

3) дебіторська заборгованість у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ – 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

 

Керівник установи

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

 

 

 

 

 

   1. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ – 20__ РОКИ додатковий (Форма 20__-3)

 

1. _____________________________________________________________________(__)(__)
                            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. ________________________________________________________________(__)(__)(__)
                            (найменування відповідального виконавця)                                                                      (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. ______________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
                       (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною                              (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)                                                                                                                                                             класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)                                                                  

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

 

1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами:

 

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік

граничний обсяг

необхідно додатково
(+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Продовження додатку 3

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

 


з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів

20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

2) додаткові витрати на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів
на 20__ – 20__ роки

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково
(+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково
(+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Продовження додатку 3

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

 


з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ – 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)


 

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ – 20__ РОКИ додатковий (Форма 20   -3)

 

 

1. _________________________________________________________________ ____________________________ _______________________
                            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                     (код Типової відомчої класифікації видатків та                           (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                                                                                          кредитування місцевого бюджету)

2. ________________________________________________________________   ____________________________ ____________________                                   (найменування відповідного виконавця)                                                                                        (код Типової відомчої класифікації видатків та                             (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                                                                                      кредитування місцевого бюджету та номер

                                                                                                                                                                                                      в системі головного розпорядника коштів

                                                                                                                                                                                                       місцевого бюджету )

3. ____________________    __________________        __________________     __________________________  ____________________________           
         (код Програмної класифікації    (код Типової програмної                        (код Функціональної                         (найменування бюджетної програми згідно з                                       (код бюджету)

             видатків та кредитування                класифікацією видатків та                     класифікацією видатків та                 Типовою програмною класифікацією

             місцевого бюджету)                          кредитування місцевого                        кредитування бюджету)                     видатків та кредитування місцевого

                                                                          бюджету)                                                                                                              бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

 

1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами:

 

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік

граничний обсяг

необхідно додатково
(+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Продовження додатку 3

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

 


з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів

20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

2) додаткові витрати на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів
на 20__ – 20__ роки

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково
(+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково
(+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Продовження додатку 3

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

 


з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ – 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)


 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь