Старосілецька сільська громада

Житомирська область, Житомирський район

Протокол №2 від 05.08.2021 року

Дата: 05.08.2021 16:58
Кількість переглядів: 5242

ПРОТОКОЛ №2

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Городського ліцею Старосілецької сільської ради

05..08.2021

С.Старосільці                                                                                           10:00 год 

 

Склад конкурсної комісії:

 

1. Назарівська Вікторія Миколаївна, секретар сільської ради, депутат сільської ради, голова комісії

2. Корнюк Наталія Валентинівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Старосілецької сільської ради, секретар комісії

3. Авраменко Сергій Михайлович, депутат сільської ради

4.  Заворотнюк Людмила Іванівна, заступник голови Житомирської райдержадміністрації

5. Литвиненко Алла Володимирівна, начальник відділу освіти, охорони здоровя, культури та спорту Житомирської райдержадміністрації

6. Атаманова Олена Костянтинівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Старосілецької сільської ради

 

Загальна кількість членів конкурсної комісії ? 6 осіб.

Усього присутніх на засіданні конкурсної комісії ?  5 осіб.

Засідання конкурсної комісії є правомочним для вирішення питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади директора Городського ліцею Старосілецької сільської ради (далі?конкурс), який складається з:

1.Проведення тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

2.Проведення перевірки професійних компетентностей (письмове вирішення ситуаційного завдання) кандидатів на заміщення вакантної посади директора Городського ліцею Старосілецької сільської ради Житомирського району Житомирської області.

3.Проведення публічної презентації перспективного плану розвитку закладу освіти.

4.Визначення переможця конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ ( відкритим голосуванням):

«За»- 5 осіб

« Проти» -0 осіб

«Утримались»- 0 осіб

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.

 

СЛУХАЛИ:

З першого питання Назарівську В.М., голову конкурсної комісії, яка доповіла, що до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Городського ліцею Старосілецької сільської ради Житомирського району Житомирської області допущено двох кандидатів:

?Кравченко Валентину Віталіївну;

?Пархалевича Івана Івановича.

ВИСТУПИЛИ:

Корнюк Н.В., секретар конкурсної комісії, проінформувала про тривалість та процедуру проведення тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, процес проведення перевірки професійних компетентностей (письмове вирішення ситуаційного завдання) та процедуру проведення публічної презентації перспективного плану розвитку закладу освіти.

  Тестування містить 30 тестових питань. Кожне тестове завдання передбачає 3 варіанти відповіді, лише одне з яких є правильним.

Тестування проходить письмово не довше 40 хв у присутності членів комісії.

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

 

Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом.

Максимальна кількість балів, за підсумками тестування становить-30 балів.

Кандидати, які набрали менше половини максимальної кількості балів, до вирішення ситуаційного завдання не допускаються.

 

Перший етап конкурсу - тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти відбувся відповідно до Положення про конкурс з 10.10 до 10.30 (20 хвилин).

За результатами письмового тестування Кравченко Валентина Віталіївна надала правильні відповіді на 30 тестових питань та отримала 30 балів, Пархалевич Іван Іванович надав правильні відповіді  на тестових питань та отримав 30 балів.

Результат першого етапу конкурсу:

ПІБ

кандидата

Бали

Кравченко В.В.

 

30

Пархалевич І.І.

 

 30

 Отже, відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Старосілецької сільської ради, затвердженого рішенням 10 сесії Старосілецької сільської ради 8 скликання від 17 червня 2021 року № 260 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Старосілецької сільської ради» (далі ?Положення про конкурс), за результатами першого етапу конкурсу Кравченко В.В. та Пархалевич І.І., вважаються такими, що пройшли тестування та можуть бути допущеними до участі у другому етапі конкурсу ?розв?язання ситуаційного завдання, з метою об?єктивного з?ясування спроможності використання знань, досвіду під час виконання посадових обов?язків.

СЛУХАЛИ: секретаря конкурсної комісії Корнюк Н.В., яка повідомила присутнім, що відповідно до Положення про конкурс кандидати, які за результатами тестування  набрали більше 15 балів , є такими, що пройшли тестування та можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ ( відкритим голосуванням):

«За»- 5 осіб

« Проти»-0 осіб

«Утримались» -0 осіб

 

ВИРІШИЛИ: допускати до наступного етапу конкурсу

Другий етап конкурсу ? перевірка професійних компетентностей (письмове вирішення ситуаційного завдання).

На вирішення ситуаційного завдання кандидатами надається не більше 30 хв. Під час оцінювання відповіді на ситуаційне завдання виставляються  такі бали:

- кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання-2 бали;

- кандидатам, які розкрили питання не в повному обсязі -1 бал;

- кандидатам, які не відповіли (не розкрили) питання -0 балів.

Визначення результатів розв?язання ситуаційного завдання здійснюється за критеріями, що оцінювалися в 2 бали, 1 бал або 0 балів кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вносилися до відомості про результат ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою є сума значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. Початок 10.35-10.45

Результат розв?язання ситуаційного завдання (ІІ етап):

 

ПІБ

кандидата

Бали

Кравченко В.В.

 

10

Пархалевич І.І.

 

6

 

Отже, відповідно до Положення про конкурс, за результатами ІІ етапу конкурсу Кравченко В.В. та Пархалевич І.І., вважаються такими, що пройшли ситуаційне завдання та  можуть бути допущені до участі у третьому етапі конкурсу?публічній та відкритій презентації державною мовою проєкту програми розвитку Городського ліцею Старосілецької сільської ради, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації. Виступ повинен тривати не більше 20 хв. Час на запитання до кандидатів -10 хв.

 

ГОЛОСУВАЛИ ( відкритим голосуванням):

«За»- 5 осіб

« Проти»-0 осіб

«Утримались»- 0 осіб

 

Оцінюються інноваційні підходи до управління закладом, запровадження інновацій у педагогічній процес, оригінальність запропонованих  кандидатами управлінських рішень  та публічний захист концепції розвитку закладу. Під час оцінювання публічної та відкритої  презентації  перспективного  плану розвитку  закладу  освіти виставляються такі бали:

- кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції необхідні для ефективного  виконання обов’язків на посаді керівника закладу освіти-2 бали;

- кандидатам, які виявили професійну компетентність і відповідають достатньому рівню  для виконання обов’язків на посаді керівника закладу освіти - 1 бал;

- кандидатам, професійна компетентність яких недостатня для виконання обов’язків  на посаді керівника закладу освіти-0 балів.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та заноситься в екзаменаційну відомість , остаточною оцінкою у балах була сума значення індивідуальних оцінок всіх членів конкурсної комісії.

Результат публічної презентації та співбесіди (ІІІ етап):

ПІБ

кандидата

Бали

Кравченко В.В.

 

10

Пархалевич І.І.

 

6

Проведення підрахунку результатів конкурса та визначення його переможця

ПІБ кандидата

Бали за І етап

Бали за ІІ етап

Бали за ІІІ етап

Всього балів

Кравченко В.В.

30

10

10

50

Пархалевич І.І.

30

6

6

42

Підсумковий рейтинг Пархалевича Івана Івановича? 42  балів.

Підсумковий рейтинг Кравченко Валентини Віталіївни?  50  балів.

ВИСТУПИЛИ: член конкурсної комісії Заворотнюк Л.І.,яка запропонувала визнати конкурс на заміщення вакантної посади директора Городського ліцею Старосілецької сільської ради таким , що відбувся; визначити переможцем конкурсу за підсумковим рейтингом та проголосувати за дані рішення.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«За»- 5 осіб

« Проти»- 0 осіб

«Утримались»-  0 осіб

 

ВИРІШИЛИ:

1.Вважати конкурс на заміщення вакантної посади директора Городського ліцею Старосілецької сільської ради таким, що відбувся.

2.Визначити переможцем конкурсу за підсумковим рейтингом  Кравченко Валентину Віталіївну.

 

Голова комісії   (підпис існує)

 

В.М.Назарівська

Секретар комісії (підпис існує)

 

 Н.В.Корнюк

Член комісії: (підпис існує)

 

Л.І.Заворотнюк

 

(підпис існує)

А.В.Литвиненко

 

(підпис існує)

О.К.Атаманова

 

відсутній

С.М.Авраменко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь